Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 


Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
Βαρβάραν τν γίαν τιμήσωμεν· χθρο γρ τς παγίδας  συνέτριψεκα ς στρουθίον ἐῤῥύσθη ξ ατνβοηθεί καπλ το Σταυρο  πάνσεμνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: