Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος 


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος α’Τς ρήμου πολίτης.
Tν σίων κρότης κα γγέλοις φάμιλλος ς γρ  γιασμένος δείχθης κ παιδόςΣάββα σιε.
Οράνιον γρ βίον πελθνπρς νθεον ζων χειραγωγες δι λόγου τε κα πράξεως ληθοςτος πίστει κβοντας   σοι.
Δόξα τ δεδοκότι σοι σχύνδόξα τ σ στεφανώσαντι, δόξα τ νεργοντι δι σο πσιν άματα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: