Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
ς τν ποστόλων Πρωτόκλητοςκα το Κορυφαίου ατάδελφοςτ Δεσπότ τν λων νδρέα κέτευεερήνην τ οκουμέν δωρήσασθαικα τας ψυχας μν τ μέγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: