Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
ς το Κυρίου Μαθητής, νεδέξω δίκαιε τ Εαγγέλιον  ς  Μάρτυς χεις τ παράτρεπτον τν παρρησίαν ς  δελφόθεος τ πρεσβεύειν ς εράρχηςκέτευε Χριστν   τν Θεόνσωθήναι τς ψυχς μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: