Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Εργαστηριακή Επιβεβαίωση ύπαρξης Απαγορευμένου Καρκινογόνου Οξειδίου του Αιθυλενίου. στην ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ...Σε ...μπατονέτες rapid και ...PCR !!!


Η ομάδα AlarmCall απο την Κύπρο μας, προχώρησε σε εργαστηριακή ανάλυση δειγματοληπτικών μπατονέτων rapid test για CoViD-19 που αποστειρώνονται με Οξείδιο του Αιθυλενίου (sterilized ΕΟ – Ethylene Oxide) σε διαπιστευμένο εργαστήριο. 

Η εργαστηριακή ανάλυση κατέδειξε την ύπαρξη της απαγορευμένης καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικής αυτής ουσίας σε επίπεδο συγκέντρωσης 36 φορές πιο πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. 

Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στο γερμανικό πρότυπο L53.00-11999-11 με ανάλυση σε GC-EAD σύστημα αέριας χρωματογραφίας.

Ως Ε.Υ.Ε (Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία) έχουμε αναφερθεί στο σοβαρό αυτό θέμα εδώ και εδώ όπως επίσης έχουν αποσταλεί επιστολές προς τον Ε.Ο.Φ. χωρίς να έχουμε λάβει κάποια απάντηση.

Σημειώνουμε επίσης, ότι:

* Βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA), το Οξείδιο του Αιθυλενίου είναι απαγορευμένη ουσία με μηδενικό όριο λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική.

* Τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της ΚΔ.

* Οι μπατονέτες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό τον εργαστηριακό έλεγχο είναι του ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν ή/και χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημόσια ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εργαστήρια.

Εν όψει των πιο πάνω επικίνδυνων για την δημόσια υγεία εργαστηριακών αποτελεσμάτων δημιουργούνται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

* Σε πόσο κίνδυνο για καρκινογενέσεις και μεταλλάξεις εκτίθενται παιδιά και ενήλικες από την τακτική επαφή τους με την επικίνδυνη αυτή ουσία; 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα του Υπ. Υγείας της Κ.Δ. πρέπει να προβαίνουν σε αυτή την ιατρική πράξη ελέγχου τουλάχιστον 121 φορές ανά έτος.

* Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς της ΚΔ που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και πιστοποίηση της καταλληλότητας του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τακτικά και μαζικά για την διαχείριση της πανδημίας του CoViD-19;

* Έχει γίνει έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς της ΚΔ των επιπέδων συγκέντρωσης της επικίνδυνης αυτής ουσίας σε ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την διαχείριση της πανδημίας του CoViD-19 από τον Μάρτιο του 2020;;;;

* Έχει γίνει ανάλυση ρίσκου, επικινδυνότητας και συνεπειών για πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (παιδιά και έγκυες) και μη, οι οποίοι υποχρεώνονται βάσει των διαταγμάτων του Υπ. Υγείας της Κ.Δ. να προβαίνουν σε αυτή την ιατρική πράξη ελέγχου τακτικά και μαζικά από τον Μάρτιο του 2020;

* Γιατί τρόφιμα στα οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε ποσότητα Οξειδίου του Αιθυλενίου αποσύρονται άμεσα από την αγορά, ενώ δεν γίνεται το ίδιο για τον ιατρικό εξοπλισμό που έρχεται σε άμεση επαφή με εσωτερικούς ιστούς της αναπνευστικής οδού;

Καλούμε τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αποσύρουν άμεσα τον επικίνδυνο αυτό ιατρικό εξοπλισμό για λόγους δημόσια υγείας, μέχρι να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο για την ύπαρξη της επικίνδυνης αυτής ουσίας ή και άλλων.

ΠΗΓΗ

ΣΧΟΛΙΟ Διαχειριστή : Οι ευαίσθητοι Έλληνες επιστήμονες (εντός και εκτός Ελλάδας) που ονομάζονται Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία (ΕΥΕ), είναι γεγονός και προφανώς, ΔΕΝ ενδιαφέρονται ΜΟΝΟ για τη πάρτη τους και τη τσέπη τους... 

Απ' εδώ και μπρός θα δημοσιεύουμε ΤΑΚΤΙΚΑ τις ανακοινώσεις τους !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: