Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Μετάσταση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος β’.
πόστολε Χριστ τ Θε γαπηπημένε, πιτάχυνον, ῥῦσαι λαν ναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα,  πιπεσόντα τ στήθει καταδεξάμενος· ν κέτευε, Θεολόγε, κα πίμονον νέφος θνν διασκεδάσαι, ατούμενος μν ερήνην, κα τ μέγα λεος.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: