Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’ ψωθες ν τ Σταυρ.
Τν Μακκαβαίων τν πτάριθμον δμονσν τ μητρ Σολομον τ γίακα λεάζαρ μα εφημήσωμεν οτοι γρ ρίστευσανδιγώνων νομίμωνς φρουρο κα φύλακεςτν το Νόμου δογμάτων κα νν ς καλλιμάρτυρες Χριστοπρ το κόσμουπαύστως πρεσβεύουσι

Δεν υπάρχουν σχόλια: