Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΑ !!!Στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τον ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

και την ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ !!!


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: