Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Καλλίνικος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’Θείας πίστεως
Κλσιν σύνδρομονχων τ βίνίκος καλλίστονρας ν θλοιςκαταλλήλως γεγονς  προκέκλησαισ γρ καλς τν γνα τελέσας σους νικητς δοξάσθης ΚαλλίνικεΜάρτυς νδοξεΧριστν τν Θεν κέτευεδωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: