Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’Ταχ προκατάλαβε.
κ γς  καλέσας σεπρς αωνίους μονάςτηρε κα μετ  θάνατον διαλώβητοντ σμά σουγιεσ γρ ν  σωφροσύνκα σεμν πολιτείμάκαρ πολιτεύσωμ  μολύνας τν σάρκα· δι ν παῤῥησί Χριστπρέσβευε  σωθναι μς

Δεν υπάρχουν σχόλια: