Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΕΤΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ !!!


Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος
ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Απολυτκιον
Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευσεβώς, διδάσκαλος ένθεος, της Εκκλησίας Χριστού, και βίου ορθότητος, στήλη λαμπρά ωράθης, Αθανάσιε Πάτερ. Όθεν η νήσος Πάρος, τη ση δόξη καυχάται, και πάντες σου τα θεία, τιμώμεν προτερήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: