Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
Τ γάπ το Λόγου Πάτερ πτερούμενος, π το δένδρου διλθες γγελικν βιοτήν, κα ξήνεγκας μν καρπος τς χάριτος· ξ ν τρυφντες νοητς, κβομέν σοι πιστς, Δαβδ σίων κρότης· μ διαλίπς πρεσβεύων, λεηθναι τς ψηχς μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: