Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Προφτα κα Πρόδρομε, τς παρουσίας Χριστοξίως εφημσαι σέ, οκ επορομεν μες, ο πόθω τιμντες σέ, στείρωσις γρ τεκούσης, κα πατρς φωνία, λέλυται τ νδόξω, κα σεπτή σου γεννήσει, κα σάρκωσις Υο το Θεο, κόσμω κηρύττεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: