Κυριακή, 30 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Δαλμάτων


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’. Θείας πίστεως.
Τύπος πέφηνας, τς γκρατείας, κα δραίωμα, τς κκλησίας, σαάκιε Πατέρων γλάϊσμα· ν ρετας γρ φαιδρύνας τν βίον σου, ρθοδοξίας τν λόγον τράνωσας. Πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαο μν τ μέγα λεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: