Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Στολας τας ξ αματος, ραϊζόμενος, Κυρί παρίστασαι, τ Βασιλε ορανν, Χριστοφόρε οίδιμε· θεν σν σωμάτων, κα Μαρτύρων χορείαις, δεις τ τρισαγί, κα φρικτ μελωδί· δι τας κεσίαις τας σας, σζε τος δούλους σου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: