Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Ερμείας ο Μάρτυρας


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Χριστ στρατευσάμενος, τ Βασιλε το παντός, γενναίως διέκοψας, τς παρατάξεις χθρν. ρμεία πανένδοξε· σ γρ γκαρτερήσας, πολυτρόποις ακίαις, θλησας ν τ γήρς το Λόγου πλίτης·  πρέσβευε θλοφόρε, σώζεσθαι παντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: