Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Αγία Θεοδοσία η παρθένος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
ς δόσιν θεόσδοτον, τν παρθενίαν τν σήν, γσιν θλήσεως, Θεοδοσία σεμνή, τ Λόγ προσήγαγες· θεν πρς θανάτους, μεταστσα νυμφνας, πρέσβευε θληφόρε, τ Δεσπότ τν λων, υσθναι κ πολυτρόπων, μς συμπτώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: