Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Φωτιστές των Σλάβων...


Κοντκιον
χος πλ. δ'. Τ περμάχω.
Τν ποστόλων εσδεξάμενοι τν λλαμψιν, τν Σλάβων φθητε φωστρες κα διδάσκαλοι, τν τς χάριτος κηρύξαντες πάσι λόγον. 
λλ  Κύριλλε παμμάκαρ κα Μεθόδιε πάσης βλάβης κλυτρώσασθε κα θλίψεως τος κραυγάζοντας, χαίροις ζεγος μακάριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: