Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Μνήμη της Γ' ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
ς θεον θησαύρισμα, γκεκρυμμένον τ γ, Χριστς πεκάλυψε, τν Κεφαλήν σου μν, Προφτα κα Πρόδρομε, πάντες ον συνελθόντες, ν τ ταύτ ερέσει, σμασι θεηγόροις, τν Σωτρα μνομεν, τν σώζοντα μς κ φθορς τας κεσίαις σου

Δεν υπάρχουν σχόλια: