Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
κ γς  καλέσας σε πρς ορανίους μονάς, τηρε κα μετ θάνατον διαλώβητον τ σκνός σου σιε. Σ γρ ν τ σία ς αχμάλωτος χθης, νθα κα κειώθης τ Χριστ ωάννη. Ατν ον κέτευε, σωθναι τς ψυχς μῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: