Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

29Η ΜΑ'Ι'ΟΥ1453 : Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ !!!! - ΒΙΝΤΕΟ -ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ! ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ!!!Σαν σήμερα 29 Μαΐου, έπεσε η βασιλίδα των πόλεων, Η Κωνσταντινούπολη. Αλλά… πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα ναι...

ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: