Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’. Τν ραιότητα.
Γνώμην ήττητον, Ματρώνα φέρουσα, πίστιν τν νθεον, συλον σωσας, μ δουλωθεσα τν ψυχήν, βραίων τ πηνεία θεν ριστεύσασα, κα τν δόλιον κτείνασα, μυστικς νενύμφευσαι, τ Δεσπότ τς κτίσεως. Ατν ον κτενς κδυσώπει, πάσης μς ρυσθήναι βλάβης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: