Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Ἰατρικό ἐργαλεῖο, ἤ καρναβάλι... - ΒΙΝΤΕΟ -Η ...μ@σκ@φορία εντός του Ναού...πόσπασμα από την ομιλία …

«Τά πάθη καί ντιμετώπισή τους» κατά τους γίους Πατέρες Η' 

19-2-2021 - . Μ. γίας Τριάδος δέσσης

Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης

ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: