Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 


Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
Εφραίνου ρημος  σ τίκτουσα, εθύμησον  οκ δίνουσα· τι πλήθυνέ σοι τέκνα, νήρ πιθυμιν τν το Πνεύματος, εσεβεί φυτεύσας, γκρατεί κθρέψας, ες ρετν τελειότητα. Τας ατο κεσίαις, Χριστέ  Θεός, ερήνευσον τήν ζωήν μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: