Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 

Άγιος Τιμόθεος ο Απόστολος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
Χρηστότητα κδιδαχθείς, καί νήφων ν πσιν, γαθήν συνείδησιν εροπρεπς νδυσάμενος, ντλησας κ το Σκεύους τς κλογς τά πόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν σον δρόμον τετέλεκας, πόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τάς ψυχάς μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: