Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος πλ. δ’.
 το στόματός σου καθάπερ πυρσός κλάμψασα χάρις, τήν οκουμένην φώτισεν, φιλαργυρίας τ κόσμ θησαυρούς ναπέθετο, τό ψος μν τς ταπεινοφροσύνης πέδειξεν. λλά σος λόγοις παιδεύων, Πάτερ, ωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τ Λόγ Χριστ τ Θε, σωθναι τάς ψυχάς μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: