Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΕΤΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας


πολυτκιον

χος α. Τς ρήμου πολίτης.

ναθλήσας νομίμως τν χθρν καταβέβληκας, κα σιομάρτυς δείχθης, του Σωτρος περίδοξος· χειρν γρ κα ποδν τν κτομήν, πέστης Γεδεν καρτερικς, δι τοτο θείαν χάριν νέμεις εί, τος πίστει κβοσί σοι· δόξα τ παρασχόντι σοι σχύν, δόξα τ σ στεφανώσαντι, δόξα τ νεργοντι δι σο, πσιν άματα.

τερον πολυτκιον

χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.

σίων σότιμος, κα θλητν κοινωνός, κα θεον γλάϊσμα, τς Καρακάλλου Μονς, δείχθης μακάριε· σ γρ στερρς θλήσας, τν χθρν τροπώσω· νθεν σιομάρτυς, Γεδεν δοξάσθης, πρεσβεύων πρ πάντων, μν τν εφημούντων σε.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: