Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος α’. Τν τάφον σου Σωτρ.
Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: