Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Εἶμαι ἐντάξει, δέν ἔχω κάνει κάποια ἁμαρτία...Δημητρίου Παναγόπουλου 

Ιεροκήρυκος


«κομε πολλούς νά λένε:

Εμαι ντάξει, δέν χω κάνει κάποια μαρτία.

Εναι μεγάλη μαρτία σοι τό λένε ατό.

Ο νθρωποι ατοί πλαννται καί εναι σατανς μέσα τους καί λένε, τι εναι ντάξει.

νθρωπος πό τή στιγμή πού παραδεχθε τι εναι ντάξει, δη δέν εναι ντάξει.

Ο προτεστάντες καί λοι ο αρετικοί παραδέχονται τέτοια πράγματα τι εναι ντάξει, ν πραγματικά ρθόδοξος, οδέποτε θά παραδεχτε τι εναι ντάξει καί οδέποτε θά πιστέψει τι εναι σεσωσμένος, λλά πράττει ατό πού λέει Θεός καί λπίζει στό λεος το Θεο.

Οδέποτε νά παραδεχτετε καί νά πιστέψετε τι εστε ντάξει, ποτέ!

Ατή εναι σωστή στάση, πού πρέπει νά κρατμε στό θέμα ατό.

Μπορε κάποιος νά μήν χει χέρια, νά μήν χει πόδια καί νά εναι σιωπηλός λη τή μέρα καί παρ΄ λα ατά νά μαρτάνει θανάσιμα μέ τήν διάνοιά του, μέ τούς λογισμούς του.»

Δημητρίου Παναγόπουλου 

Ιεροκήρυκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: