Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου


πολυτκιον  (Κατέβασμα)

χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.

ς βρέφος βαστάζουσα, ν τας γκάλαις γνή, τν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα κ σο, χαρς φθης πρόξενος, θεν πσα κτίσις, νυμνε χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τν φρικτήν σου λοχείαν πηγν γρ θανασίας, κόσμω κύησας.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: