Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΛΑΡΝΑΚΑ!!! - ΒΙΝΤΕΟ -ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !!!!


Τήν νύκτα το Σαββάτου, 30ς Σεπτεμβρίου / 13ης κτωβρίου 2018, τελέσθη ες τήν εράν Λαύραν το σίου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου κατά τήν γιοσαββιτικήν τάξιν νυκτερινή κολουθία καί λειτουργία, τς ποίας προεξρξεν Α.Θ.Μ. Πατήρ μν καί Πατριάρχης εροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Ατ το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς κ. Νικολάου, καί τν Σεβασμιωτάτων ρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. ριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου λενουπόλεως κ. ωακείμ, γιοταφιτν ερομονάχων καί ραβοφώνων ερέων, ς καί παρεπιδημούντων ξ λλων κκλησιν, το ρχιδιακόνου Μάρκου καί το διακόνου Δημητρίου.

ΒΙΝΤΕΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: