Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !

 

Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος


πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχ προκατλαβε.
Βασίλειον διάδημα, στέφθη σ κορυφή, ξ θλων  ν πέμεινας, πρ Χριστο το Θεο, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σ γρ τν ουδαίων, πελέγξας μανίαν, εδες σου τν Σωτρα, το Πατρς δεξιόθεν. Ατν ον κδυσώπει εί, πρ τν ψυχν μν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: