Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

 Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ο ΝέοςΌσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ο Νέος
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι


Βιογραφία
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο.
Όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου.
Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς.
Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου.
Συνέβη όμως το αντίθετο.
Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλν παῤῥησία ν πίστει τν ν Χριστ ησο» (Απρος Τιμόθεονγ' 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο.
Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν.
Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα.
Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.).
Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή.
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’ ψωθες ν τ Σταυρ.
σκητικς προγυμνασθες ν τ ρειτς νοητς τν  δυσμενν παρατάξεις, τ πανοπλί λεσας παμμάκαρ  το ΣταυροΑθις δ πρς θλησιννδρικς πεδύσωκτείνας τν Κοπρώνυμοντ τς Πίστεως ξίφει· κα δι  μφον στέφθης κ Θεοσιομάρτυς οίδιμε Στέφανε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: