Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;;;Μολονότι δέν περιφρονήσαμε τίς   συστάσεις τν πιστημόνων γιά τήν   σφάλεια τς γείας τν συνανθρώπων μαςμως ταπεινς φρονομε..... 


το ρχιμ. Σαράντη Σαράντου

φημερίου . Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου. 

Μετά πό τήν προχθεσινή Κ.Υ.Α. γιά τήν ποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στούς ερούς Ναούς, κφράζουμε μέ δυσανασχέτηση τήν πορία :

δέν εναι εχαριστημένη κυβέρνηση γιατί ο εροί Ναοί μας πό τόν Μάιο πού νοιξαν γιά τούς πιστούς δέν πρξαν πολλαπλασιαστές κρουσμάτων το κορονοϊο; 

Παρά τατα σκληραίνει τά μέτρα ντός τν ερν Ναν καί μάλιστα τήν ερή περίοδο το Δεκαπενταύγουστου ζητώντας κόμα καί τά μικρά παιδιά νά φορον μάσκες.

πως δηλώνουν ο καλοί μας κυβερντες, τι ο μάσκες μς προστατεύουν πό τόν ό, τσι καί μες ς πεύθυνοι γονες καί κηδεμόνες δηλώνουμε τι βάσει γκρίτων γνωμοδοτήσεων, πιστεύουμε τι εναι χρηστες πικίνδυνες γιά λους καί διαίτερα γιά τά παιδιά μας ως καί θανατηφόρες.


πουργός γείας τς λλανδίας δηλώνει :  

«Δέν θά καταστε ποχρεωτική χρήση μάσκας στήν λλανδία, καθώς κυβέρνηση ποστηρίζει τι τά πιστημονικά στοιχεα τς ποτελεσματικότητάς της εναι νάμεικτα»

Μάλιστα νακοίνωση γινε τήν Τετάρτη (29/7/2020) καί λλανδική κυβέρνηση τόνισε τι δέν θά συστήσει στούς πολίτες νά φορον μάσκα γιά τήν πιβράδυνση τς διασπορς το κορονοϊο. 

Τήν ποφαση ατή νακοίνωσε ρμόδια πουργός ατρικς Περίθαλψης Ταμάρα βάν ρκ μετά μιά πανεξέταση πο τό θνικό νστιτοτο γείας τς χώρας (RIVM).

πίσης τήν ποψη τι ο φασμάτινες μάσκες εναι ν δυνάμει «πικίνδυνες» ξέφρασε καθηγητής Πνευμονολογίας ντατικς Θεραπείας ατρικς Σχολς Πανεπιστημίου θηνν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημειώνοντας πώς ως σήμερα δέν πάρχουν πιστημονικές νδείξεις τι υφασμάτινη μάσκα μς προστατεύει πό τή μετάδοση λοιμώξεων καί ρα καί πό τόν κορονοϊό.

«Μέχρι σήμερα δέν πάρχει καμία σοβαρή πιστημονική πόδειξη τι ο υφασμάτινες μάσκες προστατεύουν. 

πάρχουν μάλιστα σοβαρές μελέτες, καλύτερη πού κυκλοφορε, πού λένε τι ν φοράω συνέχεια φασμάτινη μάσκα, γιά ρκετή ρα, χω 13 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα νά πάθω λοίμωξη το ναπνευστικο, π’ ,τι ν φοράω χειρουργική μάσκα καί 8 φορές πό τό νά μή φοράω καμία μάσκα», νέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στήν κπομπή «κτός Γραμμς» στόν Alpha.

« μόνη λογική πού μπορε νά χει μία φασμάτινη μάσκα εναι νά τή φοράω γιά πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι νά νοτίσει.

Μέχρι, δηλαδή, πό τήν κπνοή μου νά γρανθε.

Πρίν λίγο καιρό, πίσημα ργανα τς πιστήμης δέν λεγαν γιά φασμάτινες μάσκες.

πάρχει σοβαρή μελέτη πού εναι ναντίον τς χρήσεως καί πάρχει λεύθερα στό διαδίκτυο μελέτη πού συλλέγει τά ποτελέσματα πό λες τίς μελέτες πού χουν γίνει, πού φορον μως κυρίως τίς χειρουργικές μάσκες, καί πού λέει τι τό φελος εναι μλλον μικρό», συμπλήρωσε καθηγητής.

κ. ναστάσιος Χατζής, MD, PhD, Παιδίατρος ντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικς Μονάδας ντατικς θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο θηνν χει δηλώσει πρόσφατα τά ξς:

«Πάνω π’ λα μως θά πρέπει νά γνωρίζουμε να σοβαρό κίνδυνο πού χουν τά παιδιά ταν φορον τή μάσκα.

λοι συμφωνον τι γιά νά προστατεύει μάσκα θά πρέπει νά φαρμόζει καλά γύρω πό τό στόμα καί τή μύτη καλύπτοντας καί τό πηγούνι.

μως, μιά τέτοια φαρμογή ναπόφευκτα δυσκολεύει τήν ναπνοή.

νας νήλικας, ν δέν χει χρόνιο ναπνευστικό καρδιακό πρόβλημα, μπορε νά προσαρμοστε καί νά ρυθμίσει νάλογα τήν ναπνοή του.

να μικρό παιδί ατό δέ μπορε νά τό κάνει.

Πολύ περισσότερο ν τρέξει, παίξει, γελάσει φωνάξει!

Σ’ ατήν τήν περίπτωση ναπνοή του γίνεται πιό γρήγορη, πιό πότομη καί πιό βαθιά.

ν λοιπόν τό παιδί προσπαθήσει νά πάρει μιά πότομη καί βαθιά ναπνοή μέσα πό τή μάσκα, εναι σάν κάποιος νά το χει κλείσει τό στόμα καί τή μύτη μέ τήν παλάμη του.

προσπάθεια ναπνος μέ φραγμένο τό στόμα καί τή μύτη δέν προκαλε εσοδο το έρα, πως γίνεται στήν κανονική ναπνοή.

Ατό χει δύο συνέπειες:

1. πότομη πτώση το ξυγόνου στό αμα το παιδιο.

2. μεγάλη αξηση τς (ρνητικς) νδοθωρακικς πίεσης.

Καί τά δύο μαζί δυσκολεύουν τήν καρδιακή λειτουργία μέ κίνδυνο τήν καρδιακή νακοπή τήν μφάνιση ξέος πνευμονικο οδήματος.

Καί τά δύο μπορον νά δηγήσουν σέ αφνίδιο θάνατο».

ατρική πιστήμη μς παρέχει τίς παραπάνω παραίτητες πληροφορίες γιά τή χρήση τς μάσκας, εδικς στά παιδιά.  

μως, μες ς ρθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε στά μυστήρια τς κκλησίας μας καί σέ λη τήν γιασμένη διάχυτη τμόσφαιρα το ρθοδόξου ερο Ναο. 

Μολονότι δέν περιφρονήσαμε τίς συστάσεις τν πιστημόνων γιά τήν σφάλεια τς γείας τν συνανθρώπων μας, μως ταπεινς φρονομε ντός το ερο Ναο σφαλς καί δέν χρειάζονται ο ποστάσεις, σφαλς καί δέν φοβόμαστε νά προσκυνήσουμε τίς ερότατες γιες εκόνες, σφαλς καί δέν χρειάζεται νά φορμε μάσκες. 

Φεύγουμε πό τόν ερό Ναό κοινωνημένοι, χοντες παροξυσμόν γάπης, φιλοθεας καί φιλαδελφείας.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: