Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Ψαλμὸς 82: Ἱκετήριος ψαλμὸς πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ προστασία ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺςΜητρ. Μόρφου Νεόφυτοςψαλμς 82 ποτελε μι κεσία το λαο πρς τν Θεό του γι προστασία π τος χθρούς.*
Παράκληση το Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου εναι σο γία Σοφία ενα τζαμί, ο πιστο ν διαβάζουν καθημεριν τν κετήριο Ψαλμ 82, μέχρι ν Λειτουργηθε  ξαν νας κα γι ν μποδίσει Θες τ  πανοργα σχέδια νάντια στος ρθοδόξους Ρωμηος  πο μηχανορραφε   σουλτάνος τς  γκυρας ρντογάν κα ο σύμμαχοί του. 
Ψαλμός ΠΒ΄. 82 
κετήριος ψαλμς

1. δ ψαλμο τ ᾿Ασφ.
2. Θεός, τς μοιωθσετα σοι; μ σιγσς μηδ καταπρανς, Θες·
3. τι δο ο χθρο σου χησαν, κα ο μισοντς σε ραν κεφαλν,
4. π τν λαν σου κατεπανουργεσαντο γνμην κα βουλεσαντο κατ τν γων σου·
5. επαν· δετε κα ξολοθρεσωμεν ατος ξ θνους, κα ο μ μνησθ τ νομα ᾿Ισραλ τι.
6. τι βουλεσαντο ν μονοίᾳ π τ ατ, κατ σο διαθκην διθεντο
7. τ σκηνματα τν ᾿Ιδουμαων κα ο ᾿Ισμαηλται, Μωβ κα ο ᾿Αγαρηνο,
8. Γεβλ κα ᾿Αμμν κα ᾿Αμαλκ κα λλφυλοι μετ τν κατοικοντων Τρον.
9. κα γρ κα ᾿Ασσορ συμπαρεγνετο μετ᾿ ατν, γενθησαν ες ντληψιν τος υος Λτ.
10. ποησον ατος ς τ Μαδιμ κα τ Σισρ, ς τ ᾿Ιαβεμ ν τ χειμρρ Κεισν·
11. ξωλοθρεθησαν ν ᾿Αενδρ, γενθησαν σε κπρος τ γ.
12. θο τος ρχοντας ατν ς τν ᾿Ωρβ κα Ζβ κα Ζεβε κα Σαλμαν πντας τος ρχοντας ατν,
13. οτινες επαν· Κληρονομσωμεν αυτος τ γιαστριον το Θεο.
14. Θες μου, θο ατος ς τροχν, ς καλμην κατ πρσωπον νμου·
15. σε πρ, διαφλξει δρυμν, σε φλξ, κατακασει ρη,
16. οτως καταδιξεις ατος ν τ καταιγδι σου, κα ν τ ργ σου συνταρξεις ατος.
17. πλρωσον τ πρσωπα ατν τιμας, κα ζητσουσι τ νομ σου, Κριε.
18. ασχυνθτωσαν κα ταραχθτωσαν ες τν αἰῶνα το αἰῶνος κα ντραπτωσαν κα πολσθωσαν
19. κα γντωσαν τι νομ σοι Κριος· σ μνος Υψιστος π πσαν τν γν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: