Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοὶ τὶς λοιμώδεις ἀσθένειες καὶ τὶς ἐπιδημίες;.. - ΗΧΗΤΙΚΟ -Μητροπολίτης Μόρφου ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: