Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Ο Κυθήρων Σεραφείμ απαντά στους επικριτές του για την τέλεση Θ. Λειτουργίας...Καλόν είναι ο κ. Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, αντί να παραδίδη μαθήματα νομιμότητος, νομιμοφροσύνης και ηθικολογικής δεοντολογίας στον Επίσκοπο, που έχει τα διπλάσια σχεδόν χρόνια από τα δικά του, να περιφρουρήση το νησί των Κυθήρων (και τα Αντικύθηρα φυσικά) από την είσοδο Ιταλών, Άγγλων κ.λπ. .....

Τη δική του απάντηση στο ζήτημα που προέκυψε την περασμένη Παρασκευή με την τέλεση της Ακολουθίας των Χαιρετισμών σε Ναό των Κυθήρων, δίδει ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ
Ο Σεβασμιώτατος τονίζει πως δε συνελήφθη ενώ αναφέρει πως έπραξε ό,τι προβλέπει ο νόμος και η ΚΥΑ που εκδόθηκε.
Η δήλωση του Ιεράρχη τονίζει:
Θεωρώ καθήκον και υποχρέωσίν μου να αναιρέσω τις κάτωθι εσφαλμένες πληροφορίες, που θίγουν την ηθική υπόστασι και την αξιοπιστία μου ως Επισκόπου και Ποιμένος της Αγίας μας Εκκλησίας.
Οι πρωτεργάτες της πρόσφατης ποινικής διώξεώς μου, με προεξάρχοντα τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη, μετέφεραν στα Μ.Μ.Ε. τις εξής αναληθείς ειδήσεις, οι οποίες αδικούν την πραγματικότητα και τον υποφαινόμενο.
«Συνελήφθη ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ».
«Παραβαίνει πλήρως τις εντολές της κυβέρνησης σε ότι αφορά τις συνάξεις στις εκκλησίες και τις ιεροπραξίες και αυτή τη στιγμή είναι στην αστυνομία…».
Δεν με συνέλαβε η Αστυνομική αρχή, ούτε με ωδήγησε (αιχμάλωτο) στην Αστυνομία.
Μετά την τέλεσιν της Γ’ στάσεως των Χαιρετισμών στον Μητροπολιτικό Ναό του Εσταυρωμένου στη Χώρα Κυθήρων (20-3-2020) επέστρεψα στο Επισκοπείο.
Την επόμενη ημέρα, περί ώραν 8 π.μ., ενώ ιερουργούσα στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινών, ο Διοικητής του Α.Τ. Κυθήρων κ.Τριαντάφυλλος Πηλίκος με εκάλεσε στο κινητό τηλέφωνο.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας επικοινώνησα με τον κ. Διοικητή και όταν έμαθα για τον σκοπό του τηλεφωνήματός του του είπα ότι σε μισή ώρα θα ευρίσκωμαι στο Επισκοπείο και θα σας αναμένω.
Εξερχόμενος από τον Ιερό Ναό βρήκα το περιπολικό της Αστυνομίας και ο οδηγός με ερώτησε εάν επικοινώνησα με τον κ.Διοικητή.
Κατόπιν τούτου προχώρησα για την Ιερά Μητρόπολι με το αυτοκίνητο και το περιπολικό επέστρεψε στη βάση του.
Μετά από μία ώρα περίπου ο κ. Διοικητής με επεσκέφθη στο Γραφείο μου με ένα αστυνομικό όργανο και εκεί έγινε η προβλεπόμενη διαδικασία και εζήτησα 48ωρη προθεσμία για την σύνταξι και υποβολή του απολογητικού υπομνήματος, το οποίο και παρελήφθη εμπροθέσμως υπό του Υποδιοικητού κ. Παναγιώτη Γιαννακόπουλου την 23η Μαρτίου ε.ε. στο Γραφείο μου.
Ως προς την αναφορά: «παραβαίνει πλήρως τις εντολές της Κυβέρνησης σε ότι αφορά τις συνάξεις στις εκκλησίες…» σημειώνω ότι όλα τα μέτρα, που εξήγγειλε η Κυβέρνησις για την πρόληψι και αντιμετώπισι του κορωνοιού εφαρμόσθησαν από την Ιερά Μητρόπολί μας, πλην του επαχθέστατου μέτρου όχι απλώς του περιορισμού, αλλά της διακοπής και της τελείας παρακωλύσεως της Θείας Λατρείας, και μάλιστα της Θείας Λειτουργίας μέχρι της 30/3/2020, μέτρο το οποίο χαρακτηρίζεται ως αντισυνταγματικό υπό Καθηγητών Πανεπιστημίου της Νομικής και άλλων εγκρίτων νομικών.
Γιατί στις αναστελλόμενες διατάξεις του Συντάγματος δεν είναι αυτή του άρθρου 13, παράγραφος 2, που σαφώς ορίζει ότι «κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων».
Ασφαλώς κανένας δεν είναι υπεράνω των νόμων.
Όμως, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος Πολιτειακός νόμος.
Η υπ’ αριθ.2867/Υ1 ΚΥΑ, που περιβλήθηκε την ισχύ νόμου θα κριθή προσεχώς υπό του ΣτΕ, όπου προσέφυγαν έγκριτοι νομικοί και εκεί θα καταδειχθή αν είναι συνταγματικός νόμος ή μη.
Στη περίπτωσι αυτή, λοιπόν, δεν έχουμε ηθελημένη παράβασι και παρακοή στους νόμους του Κράτους, αλλά ανυπέρβλητο δίλημμα εξ αιτίας συγκρούσεως καθηκόντων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 33 Π.Κ. «Πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις», είπε σε ανάλογη περίστασι ο Απόστολος Πέτρος.
Ελέχθη ότι προφασίσθηκα πως δεν έφθασε στα χέρια μου το έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου (ενν. η Απόφασις της Έκτακτης Δ.Ι.Σ. της 16ης Μαρτίου ε.ε.), που δεν είναι καθόλου σωστό.
Ελήφθη το από 16-3-2020 Δελτίον Τύπου της Έκτακτης Δ.Ι.Σ. και η Συνοδική Εγκύκλιος υπ’ αριθ.3013/10-3-2020 με θέμα: «Ενημέρωσις του Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί του νέου κορωνοιού (covid-19)».
Στο Δελτίον Τύπου, όμως, της Έκτακτης Δ.Ι.Σ. παραγρ. 8, αναγράφεται ότι:
«Δηλώνει επίσης ότι εάν η εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση για την λήψη επί πλέον εκτάκτων μέτρων, θα επανέλθει προκειμένου να εξετασθεί και πάλι το θέμα».
Αυτήν την Απόφασι της Ιεράς ημών Συνόδου ανέμενα, δεδομένου ότι συνεδριαζούσης της Έκτακτης Δ.Ι.Σ. της 16ης Μαρτίου ε.ε. εδημοσιεύθη η υπ’ αριθ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφασις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με θέμα:
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 έως 30-3-2020».
Με την ΚΥΑ των δύο αυτών Υπουργών δεν έχουμε απλώς απόφασι για την λήψη επί πλέον εκτάκτων μέτρων, αλλά την κορυφαία των αποφάσεων, που είναι «η απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξιών…».
Γι’ αυτό ευλόγως ανέμενα νεώτερη Έκτακτη Δ.Ι.Σ. για την αντιμετώπισι του τεραστίου αυτού προβλήματος.
Εκ των υστέρων, τρεις ημέρες μετά, ελήφθη το υπ’ αριθ. 1476/676/23-3-2020 έγγραφο της Διαρκούς Ι. Συνόδου, με το οποίο η ΔΙΣ διευκρινίζει ότι η τελευταία Απόφασίς της (16-3-2020) δεν εκοινοποιήθη στους Μητροπολίτες με Συνοδικό έγγραφο, αλλά με Δελτίο Τύπου, «διότι της εκδόσεως Αυτής ηκολούθησεν αμέσως η δημοσίευσις της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Φ.Ε.Κ. Β’ 872/16-3-2020), με επί πλέον προληπτικά μέτρα, την οποίαν απεστείλαμεν προς απάσας τας Ιεράς Μητροπόλεις …
Βεβαίως η εν λόγω Κ.Υ.Α. επιβάλλει περιορισμούς εις την ελευθέραν άσκησιν Λατρείας διά κληρικούς και πιστούς, και περιέχει ωρισμένας διατυπώσεις διά τας οποίας ήδη εζητήθη εγγράφως υπό των αρμοδίων Υπουργών η επανεξέτασίς των με γνώμονα, εκτός από την αντιμετώπισιν της πανδημίας, και την διαφύλαξιν και διατήρησιν της κοινωνικής ειρήνης και την στήριξιν της λαικής βάσεως της Εκκλησίας, του Ορθοδόξου Αυτής πληρώματος.
Όμως μέχρι της αντιμετωπίσεως του αιτήματος αυτού εκ μέρους της Πολιτείας, οφείλομεν πάντες την συμμόρφωσιν προς την Υπουργικήν Απόφασιν…».
Η Ιερά ημών Σύνοδος είναι η κατά τους Ιερούς Κανόνας και κατά νόμον μόνη αρμοδία Εκκλησιαστική ημών Αρχή διά να διαχειρισθή περιστασιακώς το τρισμέγιστο αυτό θέμα της Θείας Λατρείας, προκειμένης της φοβεράς απειλής του κορωνοιού.
Η Κυβέρνησις της Χώρας μας ας ασχοληθή επισταμένως με όλα τα άλλα θέματα και ας αφήση ελεύθερη την Αγία μας Εκκλησία, σεβόμενη τους διακριτούς ρόλους και την αρχή της συναλληλίας, που διέπει τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους, να ρυθμίση υπευθύνως, εμφρόνως και θεοφωτίστως τα της Θείας Λατρείας.
Κάτι ανάλογο συνέβη στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανεκοίνωσε στον Κυπριακό λαό όλα τα άλλα, πλην των της Θείας Λατρείας, διά τα οποία εκάλεσε να ομιλήση τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου.
Εις την Ιστορίαν του Ελληνορθοδόξου Γένους μας καταγράφονται περίοδοι σκληράς δοκιμασίας από επιδημίας λοιμωδών ασθενειών (πανώλης, χολέρας, φυματιώσεως κ.α.), αλλά και ο θεοφιλής τρόπος αντιμετωπίσεως της δεινής συμφοράς διά της Θείας Λατρείας (αγρυπνίες, λιτανείες αγίων Εικόνων και Ιερών Λειψάνων, Ιερές Παρακλήσεις κ.λπ.).
Όταν επί Βασιλέως Όθωνος έπεσε στην πρωτεύουσα βαρειά λοιμική νόσος και απέθνησκαν 200 ημερησίως, αφού έγινε παλλαική λιτάνευσις στην Αθήνα των 30 χιλιάδων, με την συμμετοχή και του βασιλικού ζεύγους, ο αριθμός των νεκρών ολιγόστευσε την επομένη στους 50 και μετά από ολίγες ημέρες εσταμάτησε το θανατικό.
Και ας μην ξεχνάμε τον ψαλμικό στίχο του Προφητάνακτα Δαυΐδ:
«Εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων».
Ακουέτωσαν τούτο και οι άρχοντες της Πολιτείας μας.
Επειδή οι συνεργήσαντες εις την δίωξίν μου συνετέλεσαν ώστε όλα σχεδόν τα κανάλια της TV και όλα τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με το «έγκλημα» του Κυθήρων, παρουσιάζοντάς με ως παραβάτην του νόμου και ως παράδειγμα παρανομίας για τους άλλους, αλλά και ως μη ενδιαφερόμενο για την προστασία της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας -πολύ σκληρός ο λόγος- εκάλεσα εκτάκτως στο Επισκοπείο τους Ιερείς μας το απόγευμα της ίδιας ημέρας, που μου απαγγέλθηκε η κατηγορία της μη τηρήσεως του νόμου (21-3-2020).
Ενημέρωσα σχετικώς τους Κληρικούς μας για τα συμβάντα και συνέστησα, εφ’ όσον προκλήθηκε ένας τόσο διογκωμένος τεχνητός θόρυβος να υπομείνωμε άχρι καιρού την μεγάλη στέρησι της ευλογίας και του αγαθού της Θείας Λατρείας, και δη της Θείας Λειτουργίας, για να μη σκανδαλίσωμε τους ασθενείς στην πίστι.
Οι κινήσαντες την ως άνω διαδικασία επέτυχαν να μη λειτουργήσουν οι Ενοριακοί μας Ναοί κατά την μεγάλη Εορτή της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (και μάλιστα οι εορτάζοντες την δεύτερη εορτή τους: ο Μητροπολιτικός Ναός του Εσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων και ο Ιερός Ναός Εσταυρωμένου Πιτσινιανίκων), ούτε κεκλεισμένων των θυρών.
Όμως, δόξα τω Θεώ, από της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού, λόγω της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μεταδόσεως λειτουργείται μεν ο Μητροπολιτικός μας Ναός, αλλά οι πιστοί μένουν εκτός αυτού τηλεθεατές και ακροατές, χωρίς την χάρι και ευλογία του μεγάλου Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και των άλλων αγιαστικών πράξεων…
Ελέχθη ότι οι Ιερείς μας ήσαν διχασμένοι και δεν ακολούθησαν τον Μητροπολίτη.
Καθόλου δεν αληθεύει αυτό.
Στην Ιερατική μας Σύναξι στις 18-3-2020, που ενημερώθηκαν για την Απόφασι της Έκτακτης Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και για την κοινοποίησι από την Δ.Ι.Σ. της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «διά τα καθ’ υμάς», άνευ ουδενός σχολίου, όλοι ελευθέρως συμφωνήσαμε πως, εφ’ όσον η προισταμένη μας Ανωτέρα Εκκλησιαστική Αρχή περιορίζει μόνον, αλλά δεν παύει την Θεία Λατρεία, και δη την Θεία Λειτουργία στους Ιερούς μας Ναούς, να μη σταματήσωμε τις Ιεροτελεστείες μέχρι νεωτέρας, όπως αναφέρεται στο Δελτίου Τύπου, λαμβάνοντας, βεβαίως, τα υποδεικνυόμενα αυστηρά μέτρα.
Έτσι, στην Ακολουθία της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών (20-3-2020) όλοι οι Ιερείς μας, πλην ενός, ο οποίος πρόσφατα εγχειρίσθηκε στο πόδι του, ετέλεσαν την Ακολουθία των Χαιρετισμών.
Προηγουμένως, όμως είχε διαβασθή την Β’ Κυριακή των Νηστειών η Εγκύκλιος της Ιεράς ημών Συνόδου, η οποία συνιστά στους ηλικιωμένους, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να μην εξέρχωνται της οικίας των.
Αυτό και προφορικά το συνιστούσαν οι Ιερείς μας, γι’ αυτό και η συμμετοχή των πιστών ήταν πολύ περιωρισμένη (και όχι διότι το ποίμνιο, οι χριστιανοί ήταν «σωφρονέστεροι του ποιμένος», όπως είπε δημοσιογράφος).
Οι καμπάνες ήχησαν, όχι για να καλέσουν τις ευπαθείς ομάδες στον Ναό, αλλά για να τους υπομνήσουν την ώρα της κοινής λατρείας, να τους δώσουν κουράγιο στη δοκιμασία τους και να συμπροσευχηθούν από τα σπίτια τους.
Τα 10-15 πρόσωπα, που συμμετείχαν, τηρουμένων των αποστάσεων και των υποδείξεων δεν εδημιούργησαν, ούτε θα δημιουργούσαν πρόβλημα.
Το μικρό αυτό λείμμα προσεύχονταν και για τους «δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντας» και η Θεία Λατρεία δεν θα παρακωλύονταν, όπως τώρα.
Αυτές τις εξηγήσεις θεωρώ ως υποχρέωσίν μου να δώσω γιατί οι εσφαλμένες ειδήσεις και παραπληροφορήσεις αδικούν την αλήθεια και παρουσιάζουν έναν Επίσκοπο της Εκκλησίας ως ανεύθυνο, παραβάτη του νόμου, ψευδόμενο και εξαπατούντα το κοινό.
Καλόν είναι ο κ. Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, αντί να παραδίδη μαθήματα νομιμότητος, νομιμοφροσύνης και ηθικολογικής δεοντολογίας στον Επίσκοπο, που έχει τα διπλάσια σχεδόν χρόνια από τα δικά του, να περιφρουρήση το νησί των Κυθήρων (και τα Αντικύθηρα φυσικά) από την είσοδο Ιταλών, Άγγλων κ.λπ., που έχουν σπίτια στα Κύθηρα και ερχόμενοι πρόσφατα (περί τους 20) από την πατρίδα τους δεν υπέστησαν, όπως λέγεται, τον προβλεπόμενο έλεγχο, ούτε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ούτε στο Αεροδρόμιο Κυθήρων, ούτε στο Νοσοκομείο Κυθήρων, αλλ’ ούτε και μπήκαν όλοι τους σε καραντίνα, εάν οι πληροφορίες είναι ακριβείς.
Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί και ο καθένας ας μεριμνήση διά τα κατ’ αυτόν.
Εύχομαι από καρδίας και νυχθημερόν παρακαλώ τον Πανάγιο Θεό και την Μυρτιδιώτισσά μας να παρέλθη το συντομώτερο η βαρειά αυτή δοκιμασία και πανδημία του κορωνοιού με όσον το δυνατόν ολιγώτερες και ελαφρότερες συνέπειες και με ηθικά και πνευματικά διδάγματα, και η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος να ξαναβρούν τον κανονικό ρυθμό πνευματικής, πολιτιστικής, οικονομικής και αναπτυξιακής προόδου και τον σωστό προσανατολισμό στον δρόμο του Θεού, της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ευνομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: