Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : Κυριακή ΙΕ Λουκά...

BLESSED WEEKEND


Η θαυμαστή μεταστροφή του Ζακχαίου


θαυμαστή μεταστροφή νός ρχιτελώνη εναι τό θέμα τς σημερινς εαγγελικς περικοπς.
περίπτωση το Ζακχαίου ποδεικνύει πολύ καθαρά καί ζωηρά τήν λλαγή, πού εναι δυνατόν νά πραγματοποιηθε στήν ψυχή νός νθρώπου.
Μία λλαγή πού μπορε νά γίνει σέ κάθε νθρωπο ρκε νά πιστέψει καί νά θέλει νά σωθε.
Ατήν τήν μεταστροφή θα παρακολουθήσουμε στήν συνέχεια μέσα πό τήν εαγγελική περικοπή.
Ζακχαος πρίν συναντηθε μέ τόν Κύριο.
Ζακχαος νας νθρωπος μικρο ναστήματος καί σωματικο λλά καί πνευματικο ταν ρχιτελώνης.
Τελνες ταν ατοί πού νοικίαζαν πό τήν ρωμαϊκή διοίκηση τό δικαίωμα νά εσπράττουν τούς φόρους τν πηκόων.
Πολλές φορές ατοί μεταβαλλόνταν σέ ρπαγες καί δικους.
Διακρίνονταν γιά τήν πληστία τους.
λαός τούς πεστρεφόταν.
Τούς θεωροσαν ς χειρότερους τν νθρώπων.
Ζακχαος ς ρχιτελώνης εναι φυσικόν νά περέβαλε καί νά προεξρχε σέ ρπαγές καί πάσης φύσεως δικίες γιά τήν συλλογή τν φόρων.
ταν πλούσιος καί ζητοσε νά δε τόν Χριστό.
Εχε πιθυμία νά γνωρίσει τόν Χριστό.
Ατή πιθυμία φαίνεται, πώς ταν διακαής καί σχυρός πόθος.
Διότι, πειδή ταν μικρόσωμος καί μποδιζόταν πό τόν χλο νά δε τόν Χριστό, τρεξε καί νέβηκε σέ να δέντρο, στε νά πιτύχει τό ποθούμενον.
Ατή πιθυμία ποδεικνύει, τι μολονότι ταν δίστακτος κλέπτης καί δικος εχε μέσα του μία σπίθα καλωσύνης, ποία συντηρονταν καί γινε φανερή μέ τήν πιθυμία καί τήν περιέργεια πού εχε νά γνωρίσει τόν μεγάλο Διδάσκαλο.
Ζακχαος μετά τήν συνάντηση μέ τόν Χριστό.
Ζακχαος μετεβλήθει σέ φιλάνθρωπο καί λεήμονα νθρωπο.
λευθερώθηκε πό τήν φιλαργυρία του. Θέλησε τήν ποκατάσταση τν δικηθέντων καί τήν ποζημίωση τν ληστευθέντων.
πομακρύνθηκε πό τήν πληστία, τήν δικία, τήν κλοπή, τόν γωϊσμό, τήν φιλαυτία.
Γεύθηκε τίς φθαρτες χάριτες πό τήν πηγή τους.
γινε νας φιλότιμος νθρωπος πού γάπησε κενον πού κατέβηκε ως μς μέ σάρκα. Διακρινόταν γιά τήν βέβαιη γνώμη του, τήν σταθερή πόφασή του. ν ζοσε πομονωμένος καί κυνηγημένος πό τούς νθρώπους μεταβλήθηκε σ’ να εθαρσή καί μέ παρρησία νθρωπο.
Παρουσιάσθηκε δίκαιος καί διέλυσε τόν νειδισμό τν γογγυσμν πρός τόν Κύριο πού λεγαν, «τι εσλθε νά διαμείνει στό σπίτι μαρτωλο νθρώπου » φο πέδωσε νομίμως τετραπλάσια τά μέ κβιασμό συναχθέντα.
Ζακχαος πομακρύνθηκε πό τό κακό, λλά καί πραξε τό γαθό διανέμοντας τά πάρχοντά του στούς πτωχούς. τσι λοκλήρωσε τήν λλαγή πού συντελέσθηκε κατά τήν συνάντηση του μέ τόν Κύριο.
ησος Χριστός λευθερωτής καί τελειωτής τν νθρώπων
ησος Χριστός ταν κενος, πού προεκάλεσε ατή τήν θαυμαστή λλαγή στόν χαρακτρα καί τήν ζωή το Ζακχαίου.
Κύριος μας μέ τήν τακτική του, τήν ζωοποιό χάρη του πέδρασε πάνω στήν ψυχή το Ζακχαίου.
Ατός τόν λευθέρωσε πό τήν πληστία του.
Χριστός το χάρισε τήν γενναιότητα νά προχωρήσει ταχύτατα στήν μεταστροφή του.
Χριστός τόν νέδειξε σέ τηρητή τν ντολν το Θεο.
Θά πρέπει μως νά ναγνωρίσουμε, τι λα ατά κατορθώθηκαν πειδή στήν ψυχή το Ζακχαίου πρχε μικρά ζωηρή φλόγα τς γνωριμίας του μέ τόν Χριστό.
Μάλιστα, πως παρατηρε γιος Γρηγόριος Παλαμς Ζακχαος ν καί ποθοσε νά γνωρίσει τόν Χριστό ν τούτοις μποδιζόταν, ναχαιτιζόταν πο τς θείας χάριτος, πειδή ταν συνεδεδεμένος μέ τόν πλοτο.
ταν λευθερώθηκε πό τήν προσήλωση του στόν πλοτο, ψυχή του δέχθηκε τήν θεία πίσκεψη καί κδηλώθηκε μέ πανηγυρικώτατο τρόπο μεταστροφή του.
δελφοί μου
περίπτωση το Ζακχαίου εναι πρότυπο τς μεταστροφς κάθε νθρώπου.
ξ ατς μπορομε νά ξαγάγουμε τά κάτωθι συμπεράσματα:
1. Γιά τήν μεταστροφή το νθρώπου στε πό νθρωπος μαρτωλός νά μετατραπε σέ νθρωπο εσεβείας καί πίστεως εναι παραίτητη θεία χάρις καί συγκατάθεση το νθρώπου.
2. σο νθρωπος δέν ποκόπτεται πό τήν μαρτωλή συνήθειά του, τόσο καθυστερε θεία χάρις νά συντελέσει τό θαυμαστό ργο της.
σο νθρωπος πομακρύνεται πό τήν μαρτία καί τήν ρνεται καί δέν συγκατατίθεται, τόσο τόν πλησιάζει καί τόν καταλαμβάνει θεία χάρις.
3. Μόνο Χριστός χει τήν δύναμη νά λυώνει τήν σκληρότητα τν νθρωπίνων ψυχν νά τίς κάνει εαίσθητες καί δεκτικές τς γάπης.
Σ’ ατόν ς μπιστευθομε καί τήν δική μας λλαγή άν τό ποθομε καί τό πιθυμομε.
Τήν λλαγή τν παγωμένων πό τά πάθη καρδιν μας καί τήν μεταστροφή μας στε τό μόνο πού θά πιθυμομε καί θά ποθομε νά εναι παρουσία το Κυρίου στήν ζωή μας καί στήν ψυχή μας τό ποο καί εχομαι σέ λους σας.
Αρχιμ. Καλλίνικος ΝικολάουΙ. Μητρόπολη Καισαριανής

Δεν υπάρχουν σχόλια: