Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος


Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος...Βιογραφία
Οι γονείς του Ναζαρίου (Αφρικανός και Περπετούα) λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Πέτρου, ο όποιος τους είλκυσε στη χριστιανική πίστη και τους βάπτισε.
Ο γιος τους έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία, μέσα σε μία διεφθαρμένη κοινωνία.
Αλλά ο Ναζάριος είχε κληρονομήσει τις αρετές των γονέων του.
Έμεινε αγνός και άμεμπτος, σύμφωνα με τη συμβουλή του πνευματικού του πατέρα Αποστόλου Πέτρου, που λέει:
«Τς ψυχς μν γνικότες ν τ πακο τς ληθείας» (Α' επιστολή Πέτρου, α' 22).
Οφείλετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να κάνετε αγνές και καθαρές τις ψυχές σας από κάθε ακάθαρτο πάθος και επιθυμία και κλίση, με την υπακοή σας στην αλήθεια του Ευαγγελίου.
Και ο Ναζάριος όχι μόνο έμεινε αγνός μέσα στο διεφθαρμένο κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά όταν έγινε 20 χρονών διαμοίρασε τα υπάρχοντα του στους φτωχούς και άρχισε περιοδείες, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο με πολλή καρποφορία.
Όταν πήγε στα Μεδιόλανα, συνάντησε δύο ευσεβείς άνδρες, τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο.
Εκεί, και οι τρεις μαζί δια του θείου λόγου πέτυχαν πολλές κατακτήσεις.
Όχι μόνο από τον όχλο, αλλά και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις.
Κατόπιν ο Ναζάριος πήγε στη Γαλλία, όπου με το δίχτυ του λόγου είχε πολλές επιτυχίες.
Μεταξύ αυτών που πίστεψαν, ήταν και μια νεαρή ψυχή, ο Κέλσιος.
Όταν ο Ναζάριος επέστρεψε στα Μεδιόλανα, τον συνέλαβαν. Προηγουμένως είχαν συλλάβει και τους Προτάσιο και Γερβάσιο.
Ο έπαρχος Αννουλίνος, όταν είδε ότι δεν άλλαζαν την πίστη τους, όλους, μαζί με το νεαρό Κέλσιο, τους αποκεφάλισε.
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Τετράριθμον σύνταγμα, τν θλητν το Χριστο, Λαζάριον μέλψωμεν, σν Γερβασίω μού, Προτάσιον Κέλσιον οτοι γρ τν Τριάδα, νεκήρυξαν πάσι, λύσαντες δι' γώνων, τν πολύθεον πλάνην. Ατν Χριστ κεσίαις, πάντας λέησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: