Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι


Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοιΒιογραφία
Οι Άγιοι αυτοί ήταν νοτάριοι και γραμματικοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του ομολογητή (βλέπε 6 Νοεμβρίου), στα χρόνια του Αρειανού βασιλέως Κωνσταντίου (337 - 349 μ.Χ.).
Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο, υπήρξαν συνήγοροι θαρραλέοι της ορθόδοξης αλήθειας.
Όταν ο Πατριάρχης Παύλος δεν δέχθηκε να συμφωνήσει με τους Αρειανούς, εξορίστηκε από το βασιλιά στην Αρμενία και πνίγηκε από τους εκεί Αρειανούς.
Τότε οι δύο Άγιοι έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους και σταθεροί στο ορθόδοξο δόγμα. Διότι πάντα στο μυαλό τους κυριαρχούσε ο λόγος του Κυρίου: «ἐὰν μες μείνητε ν τ λόγ τ μ, ληθς μαθηταί μου στε» (Ευαγγέλιο Ιωάννη, η' 31).
Αν, δηλαδή, εσείς, μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου, λέει ο Κύριος, τότε πράγματι είσθε και αληθινοί μαθητές μου.
Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος το απέδειξαν περίτρανα αυτό, όταν συνελήφθησαν από τον αυτοκράτορα.
Ομολόγησαν με θάρρος μπροστά του την αληθινή πίστη και ήλεγξαν αυτόν για τις παρανομίες του. Τότε, διατάχθηκε και τους σκότωσαν με μαχαίρι.
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’. Θείας πίστεως.
Ζλον νθεον ναλαβόντες, μαυρώσατε ρείου πλάνην μοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιαν κα θέοφρων Μαρτύριε, ρθοδοξίας ο σειστοι πρόβολοι, θεοι μάρτυρες, Χριστ τ Θε πρεσβεύσατε δωρίσασθαι μν τ μέγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: