Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Ανοικτή Επιστολή για το Ουκρανικό ζήτημα....



Προς την Ιεραρχία της Εκκλησιάς της Ελλάδος ...
Όσοι συμφωνούμε μπορούμε να συνυπογράψουμε!!!


Όσοι θέλουμε να συνυπογράψουμε, μπορούμε να στείλουμε τα στοιχεία μας στη διεύθυνση email :
Γράφοντας :
«Συμφων μ τν «ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - Σεπτέμβριος 2019» πο πευθύνεται πρς τν Σεπτ εραρχία τς κκλησίας τς λλάδος κα προσυπογράφω»».
νοματεπώνυμο:
Πόλη:
διότητα-Επάγγελμα:
Email:
Καιρός όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ενώσουμε τις φωνές μας σε αυτή την έκκληση προς τους Ιεράρχες μας, ενόψει της σύγκλησης της Ιεράς Συνόδου τον προσεχή Οκτώβριο για το εν λόγω τεράστιας σημασίας ζήτημα.
Το να εφησυχάζει κανείς, όταν κινδυνεύει η Πίστη μας, τότε  λέγεται Άρνηση, σε αντίθετη περίπτωση είναι ομολογία Πίστεως.  
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός

Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν κα πάσης λλάδος, κ.κ.ερώνυμον,  θήνα
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τς κκλησίας τς λλάδος, στς δρες Τους.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
ς μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας κα κατ πνεμα υο τς πισκοπικς-πατρικς Σας εθύνης ασθανόμαστε τν νάγκη ν πευθυνθομε σ σς ς πνευματικος κα κκλησιαστικούς μας Πατέρες κα ν κφράσουμε τν νησυχία κα γωνία μας γι τν ντικανονικ χορήγηση το Οκρανικο ατοκεφάλου.
1. Συμμεριζόμαστε κα τ δική Σας γωνία κα τος σοβαρος κανονικος κα κκλησιολογικος νδοιασμος κα τς πιφυλάξεις Σας, πως χουν κφραστε ρητς κόμα κα σιωπηρς κατ τ πνεμα τς δικς Σας ποιμαντικς διακρίσεως. 
ντιλαμβανόμαστε κα τς πιέσεις πού, ς μ φειλε, δέχεται κκλησία τς λλάδος κα ο ρχιερες Της π διαφόρους κκλησιαστικος κα μ παράγοντες.
Θέλουμε ν πιστεύουμε τι τ γι πνευματικ ντισώματα τν πισκόπων μας θ ντιμετωπίσουν τς προσβολς τν λλοτρίων.
2. σφαλς, τιμομε κα σεβόμαστε τν Οκουμενικ Θρόνο τς Κωνσταντινουπόλεως ς χοντα τ πρεσβεα τιμς κα τν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τν ρθοδόξων κκλησιν. διαμφισβήτητα τά πρωτεα τιμς ς χορηγηθέντα π Οκουμενικν Συνόδων παραμένουν διάπτωτα σαεί.
3. Τ πρεσβεα τιμς τς Κωνσταντινουπόλεως φίστανται κα σκονται ποκλειστικ στ πλαίσια το γιοπνευματικο συνοδικο-εραρχικο συστήματος τς κοινωνίας τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν κα χι ξω κα πάνω π ατό:
Συνίστανται κυρίως στν συντονισμ τν ρθοδόξων κκλησιν σ κρίσιμα θέματα διορθοδόξου νδιαφέροντος, στν προεδρία τν διορθοδόξων κα  πανορθοδόξων συναντήσεων κα Συνόδων  κα στν κφραση κα λοποίηση τν ποφάσεων πο χουν ληφθε μετ π πανορθόδοξη διαβούλευση.
4.  περόριος πέμβαση-εσπήδηση κόμα κα γι τν ντιμετώπιση σοβαρο προβλήματος σ ξένη δικαιοδοσία χωρς τ σύμφωνη γνώμη, πολλ δ μλλον ντίθετα στν μοφωνία, τν λλων τοπικν κκλησιν δν μπορε ν θεμελιωθε στν ρθόδοξη ρμηνεία τν πρεσβείων τιμς, λλ ποτελε  λλοίωση κα παρερμηνεία τους.
Τυχν πόπειρα πιβολς τέτοιας ρμηνείας θ χει, δυστυχς, σοβαρότατες κκλησιολογικς συνέπειες μ μεσο ποτέλεσμα τν πώλεια τς τιμητικς προκαθεδρίας.
Τ παράδειγμα τς περιάκουστης Πρεσβυτέρας Ρώμης τς χούσης τν πρωτοκαθεδρία στν ρχαία κκλησία καταδεικνύει τ σοβαρότητα το ζητήματος ατο.
παρερμηνεία κα πόπειρα μετατροπς τν πρεσβείων τιμς σ πρωτεο ξουσίας λλοιώνει τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν δηγε σ παπισμ  μ λέθριες συνέπειες.
5. ς λληνες στν καταγωγ τιμομε κα σεβόμαστε τ Πατριαρχεο το Γένους, ταν ατ ληθεύει ν γάπ. Θλιβόμαστε, διότι σήμερα Τ βλέπουμε, λόγ τς λανθασμένης πιλογς τς γεσίας Του, ν κινδυνεύει νά βρεθε πομονωμένο καί νά πωλέσει τ συντονιστικό Του ρόλο στς διορθόδοξες σχέσεις κα τν κφραση κα λοποίηση τς βούλησης τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν.
περαιτέρω πιμον στς  λανθασμένες πιλογς μόνο δυσμενέστερες συνέπειες θ χει γι τν Θρόνο.
6. Τ Οκουμενικ Πατριαρχεο χει τ δικαίωμα τς κχωρήσεως ατοκεφαλίας κα κκλησία κάθε θνους χει τ δικαίωμα νυψώσεως σ Ατοκέφαλη, μόνο π σαφες κα αστηρς προϋποθέσεις τς ποες χει θέσει κκλησιαστικ Παράδοση κα εναι συνεπες μ τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν κανονικ Τάξη, ο ποες δν τηρήθηκαν στν παροσα περίπτωση.
7. Δν μπορομε ν συμμεριστομε τν ποψη πο διατυπώθηκε τι τυχν ρνηση ποδοχς τς Ατοκεφαλίας στν Οκρανία θέτει π μφισβήτηση τ ατοκέφαλα το 19ου  κα 20ου α.
Δν χει καμία κανονικ στορικ θεμελίωση σχυρισμς ατός.
Δν πάρχει παραμικρ συγγένεια το οκρανικο ατοκεφάλου  μ τ λοιπ κανονικ Ατοκέφαλα λλων κκλησιν, καθ’τι:
α. Δν ζήτησε τν ατοκεφαλία ναγνωρισμένη π λες τς ρθόδοξες κκλησίες κόμα κα π τ Οκουμενικ Πατριαρχεο Ατόνομη κκλησία τς Οκρανίας π τν Μητροπολίτη νούφριο, μ τος 90 πισκόπους, τς 12.000 νορίες, τ 250 Μοναστήρια, τος 5.000 μοναχος καί μοναχές κα τ κατομμύρια τν πιστν. κανονικ κκλησία, ς εχε κάθε δικαίωμα, δν ζήτησε κα δν ποδέχθηκε τν ατοκεφαλία. Εναι δυνατν ν τς πιβληθε μ τ βία, ν τιμωρηθε πειδ δν ποδέχθηκε;
β. ν λοι, κόμα κα τ Οκουμενικ Πατριαρχεο, ποδέχονται τν παρουσία το Μητροπολίτου νουφρίου κα τν 90 πισκόπων (δν φίσταται κανονικ πράξη κθρονίσεως καθαιρέσεως ργίας ες βάρος τους) δημιουργεται  μία παράλληλη κκλησιαστικ δομή, δίπλα στν κανονικς φισταμένη. Κατηγορομε, κα δικαίως, τς παράλληλες δικαιοδοσίες στ Διασπορ κα τώρα τς φαρμόζουμε στ ρια τν κκλησιν;
γ.  κκλησία τς Οκρανίας πάγεται κανονικς στ Πατριαρχεο τς Ρωσίας κα χι στ Οκουμενικό. λες ο μέχρι τώρα ατοκεφαλίες τς Κωνσταντινουπόλεως χορηγοντο σ περιοχς δικς Της δικαιοδοσίας.
δ. Σχεδν λες  ο Τοπικς κκλησίες διατηρον σοβαρότατες πιφυλάξεις γι τν κανονικότητα κα γκυρότητα τς ρχιερωσύνης τς νέας κκλησίας. Μάλιστα ο 15 π τος 50 περίπου πισκόπους της λκουν τν «ρχιερωσύνη» τους π ατοχειροτόνητους! Δν πάρχει πουθεν τέτοιο προηγούμενο! κα
ε. Καμία ρθόδοξη κκλησία δν ναγνώρισε τν οτως χορηγηθεσα ατοκεφαλία, γεγονς πρωτοφανς στν  κκλησιαστικ στορία!
8. Εναι ξαιρετικ θλιβερ ν διαπιστώνουμε τι ν παλαιότερα, σ πεσμα τν πολιτικν συμφερόντων κα σ ξαιρετικ δύσκολες ποχές, Οκουμενικς Θρόνος μ τος γίους Πατριάρχες Του γωνιζόταν γι τν νότητα τν ρωσικν λαν π μία πνευματικ κα κκλησιαστικ διοίκηση, σήμερα  νδίδει στος πειρασμος κα στς περατλαντικς πιέσεις κα προσπαθε βίαια ν τος χωρίσει, μπλέκοντας τν ρθόδοξη κκλησία στ γεωπολιτικ συμφέροντα κα μετατρέποντας τν κκλησία το Χριστο σ μέρος τν γεωπολιτικν σχηματισμν κα προβλημάτων.
Τυχν ναγνώριση τς ατοκεφαλίας κ μέρους μόνο τς κκλησίας τς λλάδος, χωρς πανορθόδοξη πόφαση, θ μπλέξει κα τν τοπική μας κκλησία στ γεωπολιτικ σκακιέρα.
9.  περιοχ τς Οκρανίας (στς κκλησιαστικς πηγς ναφέρεται κυρίως ς Μικρ Ρωσία) π τ 988 μ.Χ.  μέχρι τ 1686 μ.Χ. παγόταν στν Οκουμενικ Θρόνο.
Μ τν Πατριαρχικ Πράξη το Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ πήχθη κανονικς στ Πατριαρχεο Μόσχας. ς πλήρη παγωγ στν κκλησία τς Ρωσίας ρμήνευε τν Πατριαρχικ Πράξη τ διο τό Οκουμενικ Πατριαρχεο π 332 χρόνια!
βεβαιότητα ατ χει γίνει ποδεκτ πολυτρόπως π τ διο τό Οκουμενικ Πατριαρχεο κα χει καταγραφε μ τν πισημότερο τρόπο στ Τυπικά το 17ου α., στ Συνταγμάτια 1797 (γ. Γρηγορίου Ε΄), 1829, 1855, 1896, 1902, πο χουν κδοθε «ν Κωνσταντινουπόλει κ το Πατριαρχικο Τυπογραφείου» κα στ Πατριαρχικ μερολόγια - πετηρίδες μέχρι κα τ 2018!
Στς πίσημες ατς Πατριαρχικς κδόσεις Οκουμενικς Θρόνος δεχόταν χωρς καμία πιφύλαξη τι Οκρανία πάγεται κανονικς στ Πατριαρχεο τς Ρωσίας! 
Τν δια βεβαιότητα χουν καταγράψει κα τ στελέχη το Οκουμενικο Θρόνου (ρχειοφύλακας Κ. Δελικάνης, ο καθηγητς Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος (Ware) (ξφόρδη), πρωτ. Θεοδ. Ζήσης (Θεσ/νίκη), Βασ. Σταυρίδης (Χάλκη), Γρ. Λαρεντζάκης (Βιέννη), Βλ. Φειδς (θήνα-Σαμπεζύ), καθς κα διος Οκουμενικς Πατριάρχης Βαρθολομαος κα γγράφως κα σ πίσημη μιλία Του στ Κίεβο.
τσι ρμήνευε τν Πατριαρχικ Πράξη το 1686 τ διο το Οκουμενικ Πατριαρχεο π 332 χρόνια!
10. Κα τ πλέον καθοριστικό: τσι ρμηνεύει τν Πατριαρχικ Πράξη π 332 χρόνια πανορθόδοξη κκλησιαστικ συνείδηση!
π τ περίφημο Συνταγμάτιο το Πατριάρχου εροσολύμων Χρυσάνθου (Νοταρ) το 1715 μέχρι κα τ 2019 λα τα Τυπικ-μερολόγια-πετηρίδες λων τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν θεωροσαν τν Οκρανία τμμα τς κκλησίας τς Ρωσίας.
Ποις μπορε ν περιφρονήσει λαφρ τ καρδί τν πανορθόδοξη κκλησιαστικ παράδοση κα μπειρία;
Ποις δικαιοται ν σταθε περάνω της πανορθοδόξου συνειδήσεως;
11. κφράζουμε τν ντονότατη νησυχία μας διότι δν χουν παντηθε πειστικ ο νησυχίες γι τ κανονικς νυπόστατο τς «ερωσύνης» τς νέας κκλησίας.
σφαλς, π αστηρς προϋποθέσεις, κκλησία μπορε ν οκονομήσει τς ν σχίσματι κα αρέσει χειροτονίες.
Πς μως κφράζεται ρθόδοξη κκλησία μας π’ ατο; 
Στν νατολ δν χουμε παπικ θρόνο πο ν ποφαίνεται κα ο λλοι ν πακούουν! 
λλ ο τοπικς κκλησίες ν Συνόδ π τν προεδρία το Κωνσταντινουπόλεως ποφασίζουν τ θεραπεία το σχίσματος κα οκονομον τς χειροτονίες!
ταν μως λες ο τοπικς κκλησίες χουν ρνηθε ν ναγνωρίσουν τέτοια «ερωσύνη», μ ποι κανονικ δικαίωμα Κωνσταντινουπόλεως μπορε ν σχυριστε τι ς Πρτος κφράζει τν κκλησία κα οκονομε τς ν σχίσματι χειροτονίες;
Δν εναι Κωνσταντινουπόλεως περάνω της κοινς πάντων τν τοπικν κκλησιν γνώμης.
Δν εναι πάπας πο κφράζει ex cathedra τν ρθόδοξη κκλησία δίχα γνώμης τν λλων μοταγν του.
12. Δυστυχς μως ο χειροτονίες τς νέας κκλησίας δν προέρχονται μόνο π τν καθρημένο κα ναθεματισμένο Φιλάρετο, τν καθαίρεση κα τν ναθεματισμ το ποίου π 26 χρόνια εχε ναγνωρίσει  σύμπασα ρθοδοξία (κόμα κα ατς Οκουμενικς Πατριάρχης), λλ προέρχονται κα π τν ατοχειροτόνητο πρώην διάκονο, οδέποτε χειροτονηθέντα πρεσβύτερο κα πίσκοπο, πατεώνα το κοινο ποινικο δικαίου Βίκτωρα Τσεκάλιν.
Γι τ νομα το Θεο, πς εναι δυνατν ν ναγνωρίσουμε ς κκλησία λλάδος ατοχειροτόνητους; Καυχώμαστε ν Κυρί μέχρι τώρα γι τν ποστολικ διαδοχ τς ρθοδόξου ρχιερωσύνης.
Εναι δυνατν κα μετ τν ναγνώριση τν «χειροτονιν» το Τσεκάλιν ν συνεχίζουμε ν κηρύττουμε γι τν ποστολικ διαδοχ τν ρθοδόξων ρχιερέων;
13. Πς, λοιπόν, «θεραπεύθηκε» «ερωσύνη» τν ατοχειροτόνητων;
Μπορε μόνος του Κωνσταντινουπόλεως μ μία πράξη ν θεραπεύσει τν λλειψη ποστολικς διαδοχς;
Ο δικαιολογίες πο χουν πιστρατεύσει ο ποστηρικτς τς ατοκεφαλίας εναι τόσο ντιφατικς κα ατοαναιρούμενες στε χι μόνο δν πείθουν γι τν παρξη κανονικς χειροτονίας τν ατοχειροτόνητων,  λλ πιβεβαιώνουν τν νυπαρξία γκύρου ποστολικς διαδοχς.
Κατόπιν ατν, μ ποι σωτερικ ρχιερατικ συνείδηση μπορε κάποιος πίσκοπος ν προβε σ ναγνώριση τέτοιων «χειροτονιν»;
Δν πρόκειται περ μφισβήτησης τς θικς καθαρότητας κάποιων προσώπων, λλ γι τν ντολογικ νυπαρξία το διου το σωτάτου πυρήνα τς ρχιερωσύνης . δν χουμε θικ λλ ντολογικ  «μολυσμ» το πισκοπικο Σώματος σ πανορθόδοξο πίπεδο.
14. Δν μπορομε ν κατανοήσουμε πς, χωρς τν κοιν πόφαση λων τν Τοπικν κκλησιν, να συνονθύλευμα καθρημένων, ναθεματισμένων, ατοχειροτόνητων, σχισματικν χωρς ν πιδείξουν μετάνοια μ μία πράξη ποκαταστάθηκε, συγκροτήθηκε σ «νωτικ σύνοδο» κα ταυτόχρονα λαβε «ατοκεφαλία», ν ο κανονικο πίσκοποι, ο ποοι συγκροτον κανονικ Σύνοδο ποία κφράζει τν κανονικ κκλησία περιφρονονται παντελς.
15.  γεσία τς νέας ατοκέφαλης κκλησίας δν παρέχει  χέγγυα ξιοπιστίας, σοβαρότητας κα κκλησιαστικο θους (βλ. δηλώσεις το «προκαθημένου» πιφανίου γι τς ΗΠΑ, τ δικαιώματα τν ΛΟΑΤΚΙ (κίνημα μοφυλοφύλων κλπ), τ συνεργασία μ τος Ονίτες, τ συμμετοχή του στ ποκαλυπτήρια το ατοχειροτόνητου  «Μητροπολίτου Κιέβου» Vasyl Lypkivsky κ.ο.κ). 
πόσχιση το «πιτίμου Πατριάρχου» Φιλαρέτου κα κάποιων «πισκόπων» π τ νέα κκλησία κα ο σοβαρς καταγγελίες του καταδεικνύουν μ τν πλέον τραγικ τρόπο τν ποτυχία θεραπείας το Οκρανικο σχίσματος, διότι δν πρξε μετάνοια τν σχισματικν, πλέον παραίτητη προϋπόθεση γι τ θεραπεία τν σχισμάτων.
16. Δν μπορομε μ κανένα τρόπο ν δικαιολογήσουμε τ χορήγηση τς ατοκεφαλίας ς τιμωρία πρς τ Ρωσικ Πατριαρχεο γι τν «λαζονεία», τς «ντιεκκλησιαστικς νέργειες», τς «ταξίες», τν «κκοσμίκευση» κοκ.
Δν εναι δυνατν ν χρησιμοποιεται  ατοκεφαλία ς τιμωρία τν τακτούντων, διότι περιφρόνηση κα  παραβίαση τν ερν κανόνων δν  δηγε σ πραγματικς κα μόνιμες λύσεις στ κκλησιαστικ προβλήματα.
Σ τελικ νάλυση: ,τι πρόβλημα κα ν χει Κωνσταντινούπολη  μ τ Μόσχα πς τ θεραπεύει (;) κυρώνοντας  μι λόκληρη Σύνοδο  90 πισκόπων ς ντικανονική; 
Πς περιφρονε μία λόκληρη κκλησία μ 12.000 νορίες κα κατομμύρια πιστούς;
Μ τν Σεβασμιώτατο νούφριο κα τν περ ατν . Σύνοδο δν συλλειτουργούσατε ο ρχιερες, ταν πηγαίνατε στ Κίεβο;
Ατν δν ναγνωρίζατε ς μοναδικν κα κανονικν Μητροπολίτην Κιέβου;
Πς τώρα Σς καλον ν τν διαγράψετε κα στ θέση του ν ναγνωρίσετε κάποιον λλον; Ποι κανονικ βάση χουν ο παιτήσεις ατές;
17. Στεκόμαστε μ μεγάλο σεβασμ κα κφράζουμε τν μέριστη συμπάθεια κα τ συμπαράστασή μας στ κατομμύρια τν μελν τς κανονικς ν Οκρανί ρθοδόξου κκλησίας, τ ποα φίστανται θλίψεις κα διωγμος πειδ πιθυμον ν παραμείνουν στν κκλησία στν ποία γεννήθηκαν κα μεγάλωσαν.
Ο μεθοδεύσεις κα διώξεις τν κρατικν κα παρακρατικν μηχανισμν ναντίον τς κανονικς κκλησίας στν Οκρανία γι ν ξαναγκάσουν τος κληρικος κα πιστος ν παχθον στ νέα κκλησία ποδεικνύουν τν ποτυχία τς ατοκεφαλίας κα τι, τελικά, δν ταν ατημα το πιστο λαο.
Πς, λοιπόν, κκλησία τς λλάδος, ντ ν συμπαραστασθε στος διωκόμενους πιστούς, θ ναγνωρίσει ατ πού μεγάλη πλειοψηφία τν Οκρανν ρθοδόξων ρνήθηκε;
18. Τέλος, τ πλέον νησυχητικ εναι τι τ κκλησιαστικ πρόβλημα τς Οκρανίας ξελίσσεται π πρόβλημα κανονικς φς σ μεζον κκλησιολογικ πρόβλημα μ τν πίμονη προσπάθεια μεταλλαγς τν τιμητικν πρεσβείων το Οκουμενικο Πατριαρχείου σ ξουσιαστικ πρωτεο παπικο τύπου:
α) Δυστυχς, Οκουμενικς Πατριάρχης στν περίπτωση το Οκρανικο ατοκεφάλου ρνεται τν ναγνωρισμένο π τν παράδοση συντονιστικό Του ρόλο κα τν κφραση κα λοποίηση συνοδικν ποφάσεων τν τοπικν ρθοδόξων κκλησιν, γι’  ατ κα ρνεται ν συγκαλέσει Πανορθόδοξη Σύνοδο Σύνοδο Προκαθημένων.
β) ντίθετα, πως πάπας: 
i) νεργε περορίως, σ ξένη δικαιοδοσία, ποία πάγεται στν κκλησία
 τς Ρωσίας, πως διος μέχρι πρόσφατα ναγνώριζε,
ii) ποφασίζει κυριαρχικ κα νεξάρτητα κα ντίθετα μ τ γνώμη χι μόνο τς διας τς κκλησίας τς Οκρανίας λλ κα τν κατ τόπους ρθοδόξων κκλησιν,
iii) σχυρίζεται τι ο λοιπο ν τν κόσμο ρθόδοξοι πίσκοποι ποχρεονται ν ποδεχθον τν ποια πόφασή Του,
iv) θεωρε τι πόφασή Του δν χρήζει γκρίσεως π τς λλες κκλησίες, λλ οτε προσβάλλεται  οτε ναιρεται,  κα
v) παιτε ν πεμβαίνει περορίως, στν ν τν Οκουμένη ρθόδοξη κκλησία κόμα κα «ατεπαγγέλτως κα ς κ καθήκοντος» «ο μόνον νθα περ Δογμάτων κα ερν Παραδόσεων κα Κανονικν κκλησιαστικν Διατάξεων περ γενικν ζητημάτων φορώντων ες λόκληρον τό σμα τς κκλησίας λλ κα ν πσι τος σχετικς σπουδαίοις π μέρους ζητήμασι τος νδιαφέρουσι ταύτην κείνην τν Τοπικν κκλησίαν» (πιστολή το  Οκουμενικο   Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν ρχιεπίσκοπον λβανίας ναστάσιον, 20.2.2019).
Πατριαρχικ ατ φρασεολογία θυμίζει τ περίφημο Dictatus Papae (1075) το  πάπα Γρηγορίου Ζ΄, ποος εχε τν παίτηση ν ποβάλλονται στν πάπα πρς λύση λες ο causae majores (μείζονες ποθέσεις) τν ν τν οκουμένη κκλησιν!
Εναι περισσότερο π προφανς τι ν, μ γένοιτο, πικρατήσει ατ προσέγγιση θ πάρξουν σοβαρότατες κα θλιβερς ξελίξεις  στν ρθόδοξη κκλησία μας.
Μακαριώτατε,
δυσκολία τς Διαρκος . Συνόδου τς πελθούσης περιόδου ν «κλείσει» γρήγορα-γρήγορα κα μ συνοπτικς διαδικασίες μία τόσο προβληματικ ατοκεφαλία κα συνακόλουθη  δήλωσή Σας τι κα σες «δυνατετε» ν ναλάβετε τ βάρος μις τέτοιας ποφάσεως,  καταδεικνύουν τήν σύνεση καθώς καί τ μεγαλεο τς ταπεινώσεως τν κκλησιαστικν μας γετν, λλ παράλληλα φανερώνουν τι στς συνειδήσεις τν λλήνων ρχιερέων παραμένουν νωπο ο νώπιoν το . Θυσιαστηρίου ρκοι τς ες πίσκοπον χειροτονίας τους, ταν ποσχέθηκαν νώπιον Θεο κα τς κκλησίας Του τι θ τηρήσουν τος . Κανόνες κα τν κκλησιαστικ Τάξη καθς κα τν νότητα τς ν τν Οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας.
κακοποίηση το ερο θεσμο το ατοκεφάλου, ποος, ντ ν πηρετε τν νότητα κα τν εστάθεια τν γίων το Θεο κκλησιν, τείνει ν τινάξει ες τν έρα τν ν ληθεί νότητα τς ρθοδόξου κκλησίας μας καθιστώντας Την περίγελο στ μάτια τν χθρν Της, νομίζουμε πώς δν μπορε ν πικυρωθε οτε π τν ερ Σύνοδο τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος. 
Γιατί, ραγε, μόνη της κκλησία τς λλάδος ν ναλάβει πρώτη Ατ τέτοια εθύνη ρχόμενη σ ντίθεση μ τν κκλησιαστικ συνείδηση λων τν Τοπικν κκλησιν γι ν κανοποιήσει τς λανθασμένες κα ποτυχημένες  πιλογς το Φαναρίου;
Γιατί ν σκανδαλίσει τς ψυχς τν κατομμυρίων πιστν Οκρανν ρθοδόξων πο μ στερήσεις κα διωγμος γωνίζονται κα παραμένουν πιστο στν κκλησιαστική τους παράδοση;
Γιατί, τελικά, ν σκανδαλίσει τς ψυχς τν κατομμυρίων πιστν π λες τς τοπικς ρθόδοξες κκλησίες, πο χουν ψηλ στ συνείδησή τους κα χουν ς σημεο ναφορς τν κκλησία τς λλάδος;
Νομίζουμε τι δν θ προσφέρει καλς πηρεσίες οτε στν αυτό Της οτε στν Οκουμενικ Θρόνο  οτε στν Οκουμενικ ρθοδοξία.
Εμαστε βέβαιοι τι ο πνευματικοί μας Πατέρες δν θ μς πογοητεύσουν κα θ προβάλουν τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν κανονικ τάξη ς τ μοναδικ κριτήρια γι τν πίλυση το οκρανικο προβλήματος.
Σεπτέμβριος  2019
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  ΜΟΝΑΧΩΝ,  ΛΑΪΚΩΝ
1. Αρχιμανδρίτης Καραβάς Μάξιμος Καθηγούμενος Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδα
2. Αρχιμανδρίτης Πήχος Χρυσόστομος Καθηγούμενος Ι. Μ. Ζωοδ. Πηγής Λογγοβάρδας Πάρος
3. Αρχιμανδρίτης Χατζηνικολάου Γρηγόριος Καθηγούμενος Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα Βόλος
4. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσ. Νικοδήμου Πενταλόφου Κιλκίς
5. Αρχιμανδρίτης Παπασωτηρίου Γρηγόριος Πνευματικός Ησυχ. Τιμ. Προδρόμου Μεταμόρφωση Χαλκιδική
6. Αρχιμανδρίτης Αναστασίου Αθανάσιος Προηγούμενος Ι. Μ. Μεγάλου Μετεώρου Καλαμπάκα
7. Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος
φημέριος .Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου Αθήνα
8. Αρχιμανδρίτης Γεωργιάδης Συμεών Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα Βόλος
9. Αρχιμανδρίτης Γκιώνης Αμβρόσιος Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα Βόλος
10. Αρχιμανδρίτης Γρατσίας Λαυρέντιος Ι. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών Και Εορδαίας Φλώρινα
11. Αρχιμανδρίτης Δημητρακόπουλος Παύλος Ι. Μ. Πειραιώς Πειραιάς
12. Αρχιμανδρίτης Καλαϊντζόπουλος Ιγνάτιος Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδα
13. Αρχιμανδρίτης Κοκονός Ιερόθεος Φλώρινα
14. Αρχιμανδρίτης Παπασταύρου Τιμόθεος Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Πατρών Πάτρα
15. Αρχιμανδρίτης Πετρόπουλος Νικόδημος Εφημέριος Ι. Ν. Απ.Παύλου Πατρών Πάτρα
16. Αρχιμανδρίτης Σιάρρας Αυγουστίνος Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα Βόλος
17. Πρωτοπρεσβύτερος Μεταλληνός Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών Αθήνα
18. Πρωτοπρεσβύτερος Ζήσης Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσ/νίκης Θεσσαλονίκη
19. Πρωτοπρεσβύτερος Αγγελακόπουλος Άγγελος Πειραιάς
20. Πρωτοπρεσβύτερος Βεζύνιας Φώτιος Συντ. Καθηγητής Μαθηματικός Θεσσαλονίκη
21. Πρωτοπρεσβύτερος Γαβαλάς Νικόλαος .Ν. γίων ποστόλων Ψαλιδίου Αθήνα
22. Πρωτοπρεσβύτερος Γκοτσόπουλος Αναστάσιος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών Πάτρα
23. Πρωτοπρεσβύτερος Δημητρόπουλος Ιωάννης Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Ιτεών Πάτρα
24. Πρωτοπρεσβύτερος Κοκκολάκης Βασίλειος Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Χολαργού Αθήνα
25. Πρωτοπρεσβύτερος Μανώλης Νικόλαος Θεσσαλονίκη
26. Πρωτοπρεσβύτερος Μπουζδέκης Αντώνιος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Νίκαιας Αθήνα
27. Πρωτοπρεσβύτερος Παλαμάς Ελευθέριος Ι. Ν. Αγ. Χριστοφόρου Εορδαία
28. Πρωτοπρεσβύτερος Φωτόπουλος Ιωάννης Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Αθήνα
29. Πρεσβύτερος Τσάμπρας Αθανάσιος Ι. Ν. Απ.Παύλου Πατρών Πάτρα
30. Μοναχός Ζήσης Σεραφείμ Θεσσαλονίκη
31. Μοναχός Συμεών Καψάλα Άγ. Όρος
32. Μοναχή Μαριάμ Καθηγουμένη Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου Βόλος
33. Μοναχή Λαυρεντία Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου Βόλος
34. Μοναχή Χριστονύμφη Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου Βόλος
35. κ. Αγουρίδης Βασίλειος Ιδ. Υπάλληλος Άργος
36. κα. Αλεξανδροπούλου Ειρήνη Φοιτήτρια Φιλοσοφίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
37. κ. Αμαραντίδης Νικόλαος Ξενοδοχοϋπάλληλος Θεσσαλονίκη
38. κ. Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Φοιτητής Θεσσαλονίκη
39. κα. Άννα Σαρηγιάννη Άννα Ιδιωτική Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
40. κ. Αντωνιάδης Δημήτριος Δρ. Γεωπονίας, Θεολόγος, Αρχιτέκτων, Βιολόγος Βόλος
41. κ. Αντωνόπουλος Ανδρέας Διδάσκων Ελληνικό Ανοικτό Παννεπιστήμιο Πάτρα
42. κ. Αντωνόπουλος Νικόλαος Εκπαιδευτικός Πάτρα
43. κ. Αντωνόπουλος Παναγιώτης Επιχειρηματίας-Πολιτευτής Πάτρα
44. κα. Αντωνοπούλου Βασιλική οικιακά Πάτρα
45. κ. Αποστολόπουλος Χάρης Καθηγητής Πανεπηστημίου Πατρών Πάτρα
46. κα. Αρμουτσή Αικατερίνη Θεολόγος - Πρεσβυτέρα Θεσσαλονίκη
47. κα. Αχινιώτη Ελένη Συνταξιούχος Δημ. Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
48. κα. Βεζύρη Ευαγγελία Βιολόγος - Εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
49. κα. Βεζύρη Θεοδώρα Φυσιοθεραπεύτρια Θεσσαλονίκη
50. κα. Βλαχάκη Καλιόπη Συνταξιούχος Θεσσαλονίκη
51. κ. Βούτσας Λεωνίδας Μεταλλειολόγος Βόλος
52. κ. Γαλατάς Χρήστος Θεολόγος - Εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
53. κα. Γαρούφα Ασημένια Ιδιωτική Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
54. κα. Γεωργιτσοπούλου - Τσάμπρα Αγλαΐα Πρεσβυτέρα-οικιακά Πατρα
55. κα. Γιαννοπούλου Καλλιόπη συνταξιούχος ΔΕΗ Πάτρα
56. κα. Γιολκίδου Αικατερίνη Δημ. Υπάλληλος Άδενδρο Θεσ/νίκη
57. Γκοτσόπουλος Ανδρέας Φοιτητής Μηχαν. Μηχανικός Πάτρα
58. Γκοτσόπουλος Κωνσταντίνος Φοιτητής Φιλολογίας Πάτρα
59. κ. Γκουργιώτης Ιωάννης Ελ. Επαγγελματίας Αρχαία Κόρινθος
60. κ. Γολπίνος Κωνσταντίνος ιδ. υπάλληλος Βόλος
61. κ. Δαπεργολας Νεκτάριος Καθηγητής Βυζ. Ιστορίας Κομοτηνή
62. κ. Δημητρίου Αλέξανδρος Εκπαιδευτικός Περιγιάλι Κορινθίας
63. κα. Δημητρίου Αντωνία Ιδιωτική Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
64. κ. Διαμαντής Αναστάσιος Συνταξ. Εκπαιδευτικός Βόλος
65. κα. Δρίμα Αιμιλία οικιακά Κόρινθος
66. κα. Ζουλάκη Ελένη Εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
67. κ. Ζουλακης Σταύρος Δημοτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
68. κ. Ζουλάκης Αντώνης Ιδιωτικός Υπάλληλος Χανιά
69. κ. Ηλιάδης Σάββας Δάσκαλος-Θεολόγος Κιλκίς
70. κα. Ηλιάδου Χρυσούλα συντ. Υπουργείου Παιδείας Κιλκίς
71. κ. Ιατρού Γεώργιος Δ.Ν. Δικηγόρος Πάτρα
72. κ. Καϊδόγλου Νικόλαος Αγιογράφος Θεσσαλονίκη
73. κα. Καλλιαντζή Σουλτάνα Οικιακά Θεσσαλονίκη
74. κα. Καμπούρη Ελένη Οικιακά Θεσσαλονίκη
75. κ. Κανελλόπουλος Ιωάννης Δικηγόρος Πάτρα
76. κ. Καραμήτσιος Γεώργιος Δημόσιος Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
77. κα. Καραμιχάλη Βασιλική Οικιακά Θεσσαλονίκη
78. κα. Καραμιχάλη Στυλιανή Δημοτική Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
79. κ. Καρυπίδης Χαράλαμπος Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
80. κα. Κικιρίδου Ελένη Συνταξιούχος Θεσσαλονίκη
81. κ. Κίσσας Βασίλειος Συνταξ. Εκπαιδευτικός Βόλος
82. κ. Κοσμίδης Ελευθέριος Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
83. κα. Κοσμίδου Κωνσταντίνα Συνταξιούχος Καστοριά
84. κα. Κοσμίδου Μαρία Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη
85. κα. Κοσπαντζίδου Αναστασία Ασφαλιστικός υπάλληλος Θεσσαλονίκη
86. κ. Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος Δασολόγος Καβύλη – Ορεστιάδας
87. κα. Κοσπαντσίδου Χριστίνα Άνεργη Θεσσαλονίκη
88. κα. Κοτσορώνη Θεοδώρα Εκπαιδευτικός Πάτρα
89. κ. Κούγιας Ηλίας Φοιτητής Θεσσαλονίκη
90. κ. Κουμπάρος Ανδρόνικος Συνταξ. Τραπ. Υπάλληλος Βόλος
91. κ. Κουμπάρος Νικόλαος Συνταξ. Εκπαιδευτικός Βόλος
92. κα. Κριεμπάρδη Εμμανουέλα οικιακά Κόρινθος
93. κ. Κωνσταντινίδης Λεωνίδας Καθηγητής Μ. Ε. Αθήνα
94. κα. Λάντα Θεοδώρα Φιλόλογος-Θεολόγος Πάτρα
95. κ. Λιάκος Εφραίμ Μηχανολόγος, Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
96. κα. Λουκίδου Ευστρατία οικοκυρικά Θεσσαλονίκη
97. κα. Λύτρα Ευαγγελία Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη
98. κ. Μάγγος Χρήστος Ελεύθερος Επαγγελματίας Θεσσαλονίκη
99. κ. Μακρίδης Μιχαήλ Μαθηματικός-Εκπαιδευτικός Πάτρα
100. κα. Μαλλίσοβα Βασιλική Συνταξ. Μηχανικός Βόλος
101. κ. Μαλλίσοβας Ευάγγελος Συνταξ. Μηχανικός Βόλος
102. κα. Μανώλη Ζαχαρούλα Ψυχολόγος, Οικιακά Θεσσαλονίκη
103. κα. Μανώλη Φωτεινή Ιστορικός, ιδιωτικός υπάλληλος Θεσσαλονίκη
104. κ. Μεσάικος Κωνσταντίνος Οικονομολόγος - φοροτεχνικός - λογιστής Θεσσαλονίκη
105. κα. Μηλλιώνη Παναγιώτα Εκπαιδευτικός Πατρα
106. κα. Μήνογλου Δέσποινα Δρ. Δασολόγος-Περιβ/λόγος, Δημόσιος Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
107. κ. Μιχαήλ Φώτιος Ιατρός Λαγκαδά
108. κ. Μιχαηλίδης Βασίλειος Συνταξ. Νοσηλευτής Βόλος
109. κ. Μιχαηλίδης Μιλτιάδης Ιδ. Υπάλληλος Βόλος
110. κα. Μιχαλοπούλου Χρυσάνθη Καθηγητής Α΄βάθμιας Εκπαιδεύσεως Αθήνα
111. κα. Μορφίδου Γαρυφαλιά Άνεργη Θεσσαλονίκη
112. κα. Μουρέλου Ειρήνη Μαθηματικός Θεσσαλονίκη
113. κ. Μουσώνης Ευριπίδης Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
114. κ. Μπάδρας Λεωνίδας Δρ. Ιατρικής-Θεολόγος Βόλος
115. κ. Μπαλντούμης Βασίλειος Υποστράτηγος ΓΕΑ Βόλος
116. κα. Μπάτζιου Λαμπρινή Λυρική Καλλιτέχνης-Υψίφωνος Αθήνα
117. κ. Μπέκος Χρήστος ιδ. Υπάλληλος Κόρινθος
118. κα. Μπιτζίου Μαρία οικιακά Αρχαία Κόρινθος
119. κα. Μπλιάμου Αικατερίνη Δημόσιος Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
120. κα. Μπλιάμου Ραλλιώ Οικιακά Θεσσαλονίκη
121. κα. Μπλιάμου Φωτεινή Δημόσιος Υπάλληλος Θεσσαλονίκ
122. κα. Μπουλάκη Ελένη Στρατιωτικός Θεσσαλονίκη
123. κ. Μπουλάκης Ανδρέας Στρατιωτικός Θεσσαλονίκη
124. κα. Μπουραντά Παναγιώτα Δικηγόρος Αθήνα
125. κ. Ναϊσίδης Ευστάθιος Θεολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος Θεσσαλονίκη
126. κ. Νατσιός Δημήτριος Δάσκαλος-Θεολόγος Κιλκίς
127. κα. Νετκίδου-Μιχαήλ Κυριακή Φιλόλογος-Θεολόγος Λαγκαδάς
128. κα. Οικονομίδου Μαρίτα Φοιτήτρια Θεσσαλονίκη
129. κ. Παζαρλογλου Ιορδάνης Συνταξιούχος Τραπεζικός υπάλληλος Θεσσαλονίκη
130. κ. Παναγιωτίδης Δημήτρης Δημ. Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
131. κ. Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων Εκπαιδευτικός Πάτρα
132. κ. Πανταζοπουλος Δημήτριος Εργοδηγός Ψυκτικός Θεσσαλονίκη
133. κ. Πανταζόπουλος Ευθύμιος Μαθητής Θεσσαλονίκη
134. κ. Παντελίδης Ιωάννης Συνταξιούχος Θεσσαλονίκη
135. κ. Παπαβασιλείου Θεοδόσης Συνταξιούχος οικοδόμος Θεσσαλονίκη
136. κ. Παπαγεωργίου Δήμητρα οικιακά Κόρινθος
137. κα. Παπαγιαννοπούλου Γεωργία Πρεσβυτέρα-οικιακά Πάτρα
138. κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος Δημ. Υπάλληλος Αθήνα
139. κα. Παπαναστασίου Αικατερίνη Συνταξ. Στρατ. Υπάλληλος Βόλος
140. κ. Παπαναστασίου Απόστολος Συνταξ. Εκπαιδευτικός Βόλος
141. κα. Παπανικολάου Αικατερίνη κομμώτρια Κόρινθος
142. κ. Παπανικολάου Ανδρέας Ηλεκτρολόγος Κόρινθος
143. κα. Πατσα Φωτεινή Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
144. κα. Πουλιανίτη Ελισσάβετ Θεολόγος - Εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
145. κα. Πούλιου Αικατερίνη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη
146. κ. Πουναρτζόγλου Ιωάννης Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
147. κα. Ράπτη Αγγελική Λογίστρια Κόρινθος
148. κ. Σιάχρας Δημήτριος Ελ. Επαγγελματίας Κόρινθος
149. κ. Σιμάτος Λάμπρος Συνταξιούχος Κεφαλληνία
150. κα. Σιμήνα Βαΐτσα Συνταξιούχος Θεσσαλονίκη
151. κ. Σκενδέρογλου Νικόλαος Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
152 κα. Σταυρίδου Βασιλική Οικιακά Θεσσαλονίκη
153. κ. Σώρος Ιωάννης Συνταξιούχος οδοντίατρος Θεσσαλονίκη
154. κα. Σώρου Πολυξένη Συνταξιούχος τραπεζικός Θεσσαλονίκη
155. κα. Τάχου Δήμητρα Συνταξ. Εκπαιδευτικός Βόλος
156. κ. Τράϊκος Χρήστος Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
157. κα. Τρανοπούλου Παναγιώτα Διαιτολόγος - Χημικός Θεσσαλονίκη
158. κα. Τσάκα Φιλοθέη Ελ. Επαγγελματίας Πάτρα
159. κα. Τσέκου Σοφία Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Κόρινθος
160. κ. Τσιβαλιός Ιωάννης Δημ. Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
161. κα. Τσιβαλιού Ευαγγελία Πτυχ.Πληροφορικής / Ιδ. Υπάλληλος Χαλκίδα
162. κα. Τσιβγούλη Σοφία Ιδιωτική Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
163. κα. Τσομπανάκη Ευαγγελία Οικιακά Θεσσαλονίκη
164. κ. Τσώρης Αθανάσιος Λογιστής Κόρινθος
165. κ. Τσώρης Πολυχρόνης Βιοτέχνης Κόρινθος
166. κα. Φιλιππάτου Μαρία Φιλόλογος-Μουσικός Πατρα
167. κ. Φλέσσας Γεώργιος Προϊστάμενος συνεργείου Θεσσαλονίκη
168. κ. Φρουζάκης Δαυΐδ Εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
169. κ. Φώτου Μιχαήλ Δικηγόρος Βόλος
170. κ. Χαλκίδης Δημήτριος Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεσσαλονίκη
171. κ. Χαρτσίας Γιάννης Έμπορος Κόρινθος
172. κ. Χασούρος Γεώργιος Καθηγητής Βιολογίας Αγ. Παρασκευή
173. κα. Χατζηδημητρίου Ευδοκία Μαία Άδενδρο Θεσ/νίκης
174. κ. Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Αγρότης Άδενδρο Θεσ/νίκης
175. κα. Χατζηιωάννου Αννέτα Οικιακά Θεσσαλονίκη
176. κα. Χατζηιωάννου Αρίστη Γραμματέας Διεύθυνσης - Άνεργη Θεσσαλονίκη
177. κα. Χατζηιωάννου Ιωάννα Γραμματέας Διεύθυνσης - Άνεργη Θεσσαλονίκη
178. κα. Χριστοδούλου Νίκη Συνταξιούχος Φιλόλογος Θεσσαλονίκη
179. κα. Χριστοπούλου Ευθαλεία Εκπαιδευτικός Πάτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: