Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

Σχετική εικόνα


Άγιος ΔιομήδηςΒιογραφία
Ο Άγιος Διομήδης γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και σπούδασε την ιατρική επιστήμη.
Η επιστημονική του γνώση δεν τον έκανε υπερήφανο, αλλά διατήρησε την ευσέβεια, στην οποία τον ανέθρεψαν οι γονείς του.
Και όπως ο Κύριος, ο Ιατρός των σωμάτων και των ψυχών των ανθρώπων, «λάλει ατος περ τς βασιλείας το Θεο, κα τος χρείαν χοντας θεραπείας άσατο» (Λουκά, θ' 11), μιλούσε δηλαδή σ' αυτούς για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας, έτσι και ο Διομήδης, μιμούμενος τον Κύριο του και Θεό του, εξασκούσε αφιλοκερδώς και φιλάνθρωπο το ιατρικό του επάγγελμα.
Συγχρόνως, όμως, με τη θεραπεία των σωμάτων, ο Διομήδης κήρυττε με θέρμη στους ασθενείς και τη σωτηριώδη αλήθεια του Ευαγγελίου και βοήθησε πολλές ψυχές να οδηγηθούν στο Σωτήρα Χριστό.
Ο θείος ζήλος έφερε το Διομήδη μέχρι τη Νίκαια της Βιθυνίας. Όπου και εκεί θεράπευε ασθενείς, και την πίστη δίδασκε και καλλιεργούσε.
Όταν όμως άρχισε ο διωγμός του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών, η θεοκίνητη δραστηριότητα του Διομήδη καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα.
Τότε αυτός διέταξε να συλλάβουν το Διομήδη.
Άλλα πριν συλληφθεί, ο Θεός τον κάλεσε κοντά Του και οι απεσταλμένοι στρατιώτες τον βρήκαν νεκρό. Και όμως, έτσι νεκρό τον αποκεφάλισαν!
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τν σωμάτων τς νόσους θεραπεύων Διόμηδες, κα ψυχν τν ρώσιν ν λόγ, ληθείας βράβευες, τν θείαν εληφς γρ δωρεάν, τος πάσχουσι ποικίλως βοηθες, κα Μαρτύρων τας κτίσι καταυγασθες, σζεις τος κβοώντας σοι, δόξα τ σ δοξάσαντι Χριστ, δόξα τ σ στεφανώσαντι, δόξα τ νεργούντι δι σο πάσιν άματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: