Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

Σχετική εικόνα


Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές τουΒιογραφία
Πατρίδα του Αγίου Αθηνογένη ήταν η Σεβάστεια της Καππαδοκίας.
Η μόρφωση του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση, τον ανέδειξαν επίσκοπο Πηδαχθόης.
Σαν επίσκοπος, ήταν φωτεινό πνευματικό λυχνάρι για το ποίμνιο του.
Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς του.
Άλλα όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογένης με δέκα μαθητές του, τον Ριγίνο, τον Μαξιμίνο, τον Πατρόφιλο, τον Αθηνογένη, τον Αντίοχο, τον Άμμων, τον Θεόφραστο, τον Κλεόνικο, τον Πέτρο και τον Ησύχιο, συνελήφθη από τον ηγεμόνα Φηλίμαρχο, και αφού όλοι ομολόγησαν το Χριστό αποκεφαλίσθηκαν.
Αξίζει δε να αναφέρουμε, ότι στον Αθηνογένη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, «Φς λαρν γίας δόξης, θανάτου Πατρός, ορανίου, γίου, μάκαρος, ησο Χριστέ, λθόντες π τν λίου δύσιν, δόντες φς σπερινόν, μνομεν Πατέρα Υἱὸν κα γιον Πνεμα, Θεόν. ξιον σ ν πάσι καιρος μνείσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος δι κόσμος σ δοξάζει».
Που σημαίνει: Ιησού Χριστέ, συ που είσαι το χαρούμενο φως του Αθανάτου, Ουρανίου, Άγιου και μακαρίου Πατρός, αφού φθάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό.
Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Υιέ του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή.
Γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει. 
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’. Θείας πίστεως.
Χρσμα γιόν, εσδεδεγμένος, Μάρτυς νθεος, το Λόγου φθης, θηνόγενες θλήσας στερρότατα, κα ς θυσίαν ατ προσενήνοχας τν φοιτητν σου δεκάδα τν πάνσεπτον μεθ' ν πρέσβευε, δοθήναι τος σ γεραίρουσι, πταισμάτων λασμν κα μέγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: