Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος ΠατάρωνΒιογραφία
Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα.
Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωση που τον διέκρινε τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων.
Σαν επίσκοπος, επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντα του.
Ο φωτιστικός λόγος του, σε συνδυασμό με το άγιο παράδειγμα του, έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του.
Ήταν ακοίμητος φρουρός του ορθοδόξου δόγματος και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή «φυλάσσειν τ δόγματα τ κεκριμένα π τν ποστόλων» (Πράξεις των Αποστόλων, ιστ' 4).
Να φυλάττει, δηλαδή, τις αποφάσεις, που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αποστόλους.
Γι' αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικό αγώνα να περιορίσει σημαντικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθασμένων δοξασιών του Ωριγένη.
Όμως, αυτοί οι λίγοι που έμειναν, για να εκδικηθούν, κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο.
Και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε, τον σκότωσε με μαχαίρι.
Αλλά ενώ τον μαχαίρωνε, ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει: «έτσι σκοτώνουν οι Ωριγενιστές».
Τότε μειδίασε ελαφρά και έγειρε το κεφάλι του ευχαριστημένος, παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο.
Ήταν η χαρά, διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντος του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.
Ο Σ. Εύστρατιάδης όμως, στο Αγιολόγιο του, έχει άλλη γνώμη περί των βιογραφικών στοιχείων του Αγίου αυτού και την παραθέτουμε ως έχει:
«κμασε περ τ τέλη το γ κα τς ρχς το δ αώνος· κατ τν ερώνυμον (De Νirill. 83) κα τν στορικν Σωκράτην (κκλ. στ. 6,13) ν οχ Πατάρων πίσκοπος, λλ λύμπου το ν Λυκί κα ετα πίσκοπος Τύρου (τς Φοινίκης), κατ᾿ λλην δ γνώμην, πίσκοπος Φιλίππων τς Μακεδονίας.
τοιαύτη πλάνη, το ν λέγεται Πατάρων πίσκοπος, προλθεν κ το τι περ ναστάσεως διάλογος ατο κτυλίσσεται ες τ Πάταρα.
Μεθόδιος ν διαπρεπς ρχιερες κα πλατωνικς φιλόσοφος, ντίπαλος σφοδρς τν ριγενιστν κα ποιητς δόκιμος, ς φαίνεται κ το περισωθέντος ργου ατο «Συμπόσιον τν δέκα παρθένων περ γνείας».
Κατ τν π Διοκλητιανο διωγμν πέστη τν μαρτυρικν θάνατον ν Χαλκίδι (τς Συρίας).
πολυτκιον
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
ς στύλος κλόνητος, τς κκλησίας Χριστο, κα λύχνος είφωτος τς οκουμένης σοφέ, δείχθης Μεθόδιε· λαμψας ν τ κόσμ, δι το μαρτυρίου, λυσας τν εδώλων, τν σκοτόμαιναν μάκαρ, δι ν παρρησί Χριστ, πρέσβευε σωθναι μς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: