Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Θεολογική ημερίδα με θέμα : "Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου."Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ 
ατρός


Μέ φορμή τό οκρανικό κκλησιολογικό ζήτημα, σχετιζόμενο πολύτως μέ τήν παναίρεση το οκουμενισμο, ποία θεσμοθετήθηκε «συνοδικς» στό Κολυμπάρι τς Κρήτης, θαρρ πώς ξίζει νά θυμηθομε τό τί λεγε ν τει 1982(!)  μακαριστός πατήρ θανάσιος Μυτιληναος: 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ (στήν παναίρεση τοοκουμενισμο).
ναρωτιέμαι: 
Πο εναι  δική μας μπρακτη ντίδραση; 
λλά, κι πό τήν λλη πλευρά,  πς νά ξυπνήσουν ο συνειδήσεις μν τν πλν πιστν, ταν τά μοναστήρια μας σιωπον ντελς καί ο πίσκοποί μας συντάσσονται γενικς μέ τήν δαιμονική ατή παναίρεση;
άν μο πιτρέπετε, σς παραθέτω  καί κάποιες προτάσεις ντίδρασης, πέναντι στην παναίρεση το οκουμενισμο, χι βέβαια πό μένα τόν πειρο, λλά…..
1ον. πό τόν π.Χαράλαμπο Βασιλόπουλο (γραφε καί κήρυττε)
άν θέλουμε νά εμαστε μέ τόν Χριστό, πρέπει νά ξεσκεπάζουμε τον ντίχριστο οκουμενισμό. 
Εναι νάγκη νά ψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας καί νά καταγγέλλουμε κάθε νέργεια, κάθε κίνηση καί κάθε πράξη, πού δέν εναι σύμφωνη μέ τήν γραμμή τς ρθοδόξου Πίστεως,
2ον. πό τόν π. πιφάνιο Θεοδωρόπουλο (πίσης γραφε, κήρυττε καί λεγχε γγράφως τόν διο τόνΠατριάρχη)
Δογματικς καί κανονικς κριβείας γλσσαν μιλετε εελίκτου διπλωματικς ποκρισίας; πίσκοπος εστε διπλωμάτης; καί
3ον. πό τόν γιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη (δίδασκε, συμβούλευε μέ πιστολές τό ποίμνιό του,διέκοπτε τήν μνημόνευση τν αρετικν πισκόπων καί πατριαρχν)
‘’ντολ γρ Κυρίου μ σιωπν ν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως’’.
Εχεσθε.
Μέ τιμή καί σεβασμό
Φώτης Μιχαήλ
ατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: