Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Όταν ένας άνθρωπος κάνει το καλό με αγνές προθέσεις, ο Θεός θα τον υπερασπισθεί...

Σχετική εικόνα


ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ
~ νθρωπος δέν μπορε ν᾿ ναπαυθ στήν μακαριότητα τς κστάσεως, άν δέν νικήση τίς σωτερικές του ντιφάσεις καί δυναμίες, τούς κακούς δελεασμούς· άν δέν νωθ καί σταθεροποιήση τήν παρξί του στό ν᾿ γαπ μόνο τό γαθόν.
λλά ατά δέν μπορον νά πραγμα­τοποιηθον παρά μόνο μέ τήν μακροχρόνια σκησι, μέ τήν σύγκλισι τν ργων πρός τό καλό, μέ τήν κλόνητη συνήθεια γιά τήν πιτέλεσι το καλο.
Διότι πλ σκέψις γιά τό καλό καί κόμη θέλησις γιά τό καλό, χωρίς τήν σταθερή συνήθεια – καί ατό γίνεται σταδιακά μέ τόν χρόνο – χι μόνον εναι μακριά πό τήν πραγματοποίησι ατς τς ρμονίας, νοποιήσεως καί πνευματικς σφαλείας, λλά, ντιθέτως, διεγείρει τήν ροπή τν κακν πιθυμιν.
νας νθρωπος πού παραμένει μόνο στήν θεωρία, ς γνωρίζει τι εναι νας νθρωπος δύνατος, αχμαλωτισμένος πό τίς σωτερικές ντιδράσεις του, προοδεύοντας μόνο στούς συλλογισμούς, ο ποοι οδέποτε φθάνουν στό ργο.
-Μόλις να ργο στηριχθ σέ μία πόφασι πού νέβηκε στήν πλάστιγγα τν ταλαντεύσεων, μετά πό πολλές παναλήψεις, πιφέρει να ριστικό κέρδος σάν καρπό γαθν συγκλίσεων.
πότε χι ματαίως τυμολογικά ρετή σημαίνει νδρεία.
-ταν νας νθρωπος κάνει τό καλό μέ γνές προθέσεις, Θεός θά τόν περασπισθ.
- ησος θέλει τό καλό ργο νά πηγάζη φυσιολογικά πό μία καλή φύσι, πού νά εναι νιδιοτελής, πως ναπτύσσεται κόκκος το σίτου καί πως πηγάζει τό νερό πό τόν βράχο, χωρίς νά πηρεάζεται πό τήν καλωσύνη τν νθρώπων.
-Τά ργα κράζουν δυνατά καί ποφασιστικά πό ψηλά. Νά τά χουμε σάν δρα καί χι σάν κατάρα.
δού προϋπόθεσις το τελικο σκοπο: «μία ποίμνη, νας ποιμένας».
από το βιβλίο: «ΜΕΓΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΩΝ – ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΟΦΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ»  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (+1910-1989)

Δεν υπάρχουν σχόλια: