Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους…ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ!!!


νας τν γκαταλείπει κατ τν ραν το θανάτου…
λλος κατ τν νταφιασμν κα
τρίτος τν συνοδεύει πέραν το τάφου….
πρτος εναι τ λικ γαθά,
δεύτερος είναι o φίλοι του κα
τρίτος είναι τ καλ ργα που τον συνοδεύουν παντού…
Διά τοτο νθρωπος πρέπει ν φροντίζ, στε ν, ταν γεννήθη, λοι γελοσαν κα ατς κλαιεν, ταν ποθάν, ο λλοι ν κλαίουν κα ατς ν γελά!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: