Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

«ΟΙ ΓΑΔΑΡΗΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΤΟΝ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ»..

Σχετική εικόνα


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ»...

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ
Χριστός μέ τή διδασκαλία του συνέβαλε στήν πρόοδο τς Ερώπης;
Ερώπη εχαρίστησε τόν Χριστό;
δελφοί μου, ατά τά ρωτήματα μπορον νά ποτελέσουν θέμα μελέτης και διδαχς.
Τί προσέφερε Χριστός στην Ερώπη;
Ο ερωπαοι νέμεναν πολλά πό τόν Χριστό καί Ατός τούς δωσε περισσότερα πό σα κενοι περίμεναν.
Τούς πρόσφερε τά πάντα.
Χριστός πάλλαξε τήν Ερώπη πό τόν σκοταδισμό τςθεΐας καί τήν μωρία τς εδωλολατρίας.
Ατή φράση εναι σημαντική γιά ποιον μπορε νά καταλάβει τί εναι εδωλολατρία καί τί εναι θεΐα.
Γιά ποιον δέν μπορε νά τήν κατανοήσει θά τήν ξηγήσω περισσότερο.
καιρός τς θεΐας καί τς εδωλολατρίας στήν Ερώπη ταν μία περίοδος σκοταδισμο.
Μιά κατάσταση παρόμοια μ ατήν πού πάρχει στίς μαρες φυλές, πού ζον στήν φρική.
θεΐα καί εδωλολατρία σήμαινε:
Θεολογία δίχως τόν ληθινό Θεό, γάμοι χωρίς θική καί κοινωνία δίχως εσπλαχνία για τόν συνάνθρωπο.
Μέ μιά λέξη θεΐα καί εδωλολατρία σήμαινε ζωή χωρίς οσία καί θάνατο χωρίς λπίδα.
Παράλληλα πρχε συνεχής φόβος γιά θεούς τρομακτικούς, τν ποίων το θυμό προσπαθοσαν νά κατευνάζουν με αματηρές θυσίες, ετε ζώων ετε νθρώπων.
Σκοτάδι καί μωρία πικρατοσε στις φτωχές χωριάτικες καλύβες, λλά καί στον περίβολο τν παλατιν.
  σατανς κυριαρχοσε στήν Ερώπη μέχρι Χριστός νά μφανιστε.
λοι ο ερωπαοι ταν ρρωστοι στήν ψυχή καί στό σμα, πως ο λεπροί.
 ταν λοιπόν Χριστός μφανίστηκε σ ατό τό ερωπαϊκό νοσοκομεο καί τρελοκομεο μίλησε στήν Ερώπη με τόν διο τρόπο πού μίλησε σέ κείνη την ρρωστη, γιά δεκαοχτώ χρόνια γυναίκα, πό δαιμονικό πνεμα. ταν κυρτωμένη καί δέν μποροσε νά σιώσει τό σμα της. 
ταν τήν εδε ησος τς φώναξε και τς επε:
Ερώπη παλλάσσεσαι πό την ρρώστια σου. τσι μέ μις Ερώπη, πως γυναίκα, ρθώθηκε, συνλθε, διαφωτίστηκε, ξαγνίστηκε, κπολιτίστηκε. 
Ερώπη σάν τό φυλακισμένο, πού ξαφνικά νοίγει να παράθυρο στό κελί του, φωτίστηκε.
Χριστός δωσε την ξουσία στούς βαπτισμένους λαούς της νά βαπτίζουν καί λλους σ λη τή γ
Τούς δωσε τήν ξουσία φο ταν γιασμένοι πό Ατόν, νά γιάζουν λλους, καί φο φωτίστηκαν νά φωτίζουν τους πόλοιπους δελφούς τους. Νά λοιπόν, ατό τό θαμα τν θαυμάτων κανε Κύριος μν ησος Χριστός στήν Ερώπη.
Στό δεύτερο ρώτημα, μέ ποιό τρόπο Ερώπη εχαρίστησε τό Χριστό πάντηση εναι, πώς δέν τόν εχαρίστησε με φς, λλά μέ σκοτάδι.
Τόν εχαρίστησε με θλίψη ντί χαρά. 
Τόν εχαρίστησε πως ο Γαδαρηνοί, τούς ποίους Χριστός λευθέρωσε πό τήν δαιμονική Λεγεώνα και κενοι τόν παρακάλεσαν νά φύγει πό κοντά τους.
Καί κενος φυγε χωρίς να πε μιά λέξη.
Κατάρα μεινε σ ατή την περιοχή. 
περιοχή τν Γαδαρηνν, πού κάποτε ταν εφορη καί πλούσια, σήμερα εναι μία γκρίζα καταραμένη ρημος.
Ο Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τόν Χριστό να φύγει πό κοντά τους, ν ο Ερωπαοι δέν τόν παρακαλον νά φύγει, λλά τον διώχνουν μέ κάθε τρόπο.
Τόν διώχνουν πό τά σχολεα, τίς φημερίδες, τά περιοδικά, πό τήν πολιτική, τά φίλμ, τήν πιστήμη καί πό την πηρμένη κουλτούρα τους.
Τόν διώχνουν μέ τίς σκέψεις, μέ τά λόγια τους καί με τά ἔργα τους, ἕνας-ἕνας καί ὅλοι μαζί.
Ἄν ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, πού ἀπό ἀνοησία οἱ κάτοικοί της παρακάλεσαν τον Χριστό νά φύγει, εἶχε τέτοια κατάληξη τι θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη ἡ ὁποία δέν τον παρακαλεῖ, ἀλλά τόν διώχνει ἀπό κακία;
Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη;
Τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη πού ἐγκατέλειψε τόν Χριστό καί ἐπέστρεψε στον παλαιό, σκοτεινό καί μωρό παγανισμό;
Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, τί θά συμβεῖ στήν Εὐρώπη, πού ἀρνεῖται τόν Χριστό, ὑπάρχει ἔμμεσα στό Εὐαγγέλιο. Θά συμβεῖ τό ἴδιο πού συνέβη στήν Καπερναούμ, πού ἦταν πόλη μέ μεγάλο πολιτισμό, πλούσια, ὀργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη για τήν ἀκμή της. 
Ὁ Χριστός σφράγισε την πορεία της μέ τά παρακάτω λόγια: Και ἐσύ Καπερναούμ, πού ὑψώθηκες ὥς τά οὐράνια, θά κατεβεῖς στά τρίσβαθα τοῦ Ἅδη.
Πλήν σέ βεβαιώνω πώς ὁ Θεός την ἡμέρα τῆς κρίσεως θά δείξει μεγαλύτερη ἐπιείκεια γιά τά Σόδομα παρά γιά σένα (Ματθ. 11, 23).
Ἀδελφοί μου, ἄν στήν Ἰνδία καί την Κίνα συνέβαιναν τόσα πολλά καί μεγάλα θαύματα ὅπως συνέβησαν στήν Εὐρώπη ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, ἀπό παλιά θά μετάνοιωναν οἱ κάτοικοί της καί θα γινόντουσαν χριστιανοί.
Στενοχωριέμαι γιά τήν Εὐρώπη, γιατί θά καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θά γκρεμιστοῦν, θα καταστραφοῦν καί οἱ λεωφόροι της θά μετατραποῦν σέ τόπους πού θά φυτρώσουν θάμνοι μέ ἀγκάθια, ὅπου θά κάνουν τη φωλιά τους τά φίδια. 

Στόν τόπο πού τώρα ἀκούγονται φωνές ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θά ἀκούγονται κραυγές ἀπό κουκουβάγιες καί οὐρλιαχτά ἀπό τσακάλια.
Τή στιγμή πού ἡ Εὐρώπη νόμισε για τόν ἑαυτό της πώς ἐκπολιτίστηκε, τότε ἦταν καί πού ἀγρίεψε. Τή στιγμή πού νόμισε πώς τά ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν και πού παραφρόνησε. Τήν στιγμή πού νόμισε πώς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν καί πού ἔχασε ὅλη της τή δύναμη.
Ὁρίστε ἀδελφοί μου, τό ἀντικείμενο μελέτης καί διδαχῆς.
Δοξάστε τόν Χριστό, τόν Θεό, γιά να σᾶς δοξάσει καί αὐτός στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμήν.
ΠΗΓΗ : Ἁγίου Νικολάου [Βελιμίροβιτς] Ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Μέσα ἀπό τό Παράθυροτῆς Φυλακῆς. Μηνύματα στό λαό, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012,σσ. 105-108.

Δεν υπάρχουν σχόλια: