Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

«Οἱ λογισμοὶ μποροῦν νὰ μας τρελάνουν» !!!! - ΒΙΝΤΕΟ -π. Ἀνδρέας Κονάνος
ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: