Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!!!Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων
Βιογραφία
Όταν ο αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς (βλέπε 21 Μαρτίου) ήταν στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης (607 - 610 μ.Χ.), βρέθηκαν τα τίμια λείψανα μερικών αγίων μαρτύρων, κρυμμένα κάτω από τη γη.
Αμέσως έγινε ή ανακομιδή τους με ευλάβεια και σεβασμό, και με συνοδεία πολύ λάου.
Κατά τη διάρκεια της ανακομιδής, πολλές και διάφορες ασθένειες θεραπεύτηκαν.
Αφού δε πέρασαν πολλά χρόνια, ο Θεός αποκάλυψε σ' ένα άνθρωπο κληρικό και καλλιγράφο, το Νικόλαο, ότι στον ίδιο τόπο εκείνο τον καλούμενο Ευγενίου, βρίσκονται κρυμμένα και τα άγια λείψανα των Αποστόλων Ανδρόνικου και Ιουνίας (βλέπε 17 Μαΐου), τους οποίους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ως έξης:
«σπάσασθε νδρόνικον κα ουνίαν τους συγγενες μου κα συναιχμαλώτους μου, οτινές εσιν πίσημοι ν τος ποστόλοις, ο κα πρ μο γεγόνασιν ν Χριστ» (Ρωμ. ιστ 7).
πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος α’. Τν τάφον σου Σωτήρ.
ς όδα νοητ κα χαρίτων ταμεα φάνησαν κ γς τ σεπτά. μνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, κκλησίας δραίωμα διαπνέοντα, τν αμάτων τν χάριν κα παρέχοντα σμν ζως τος κ πόθου μς μακαρίζουσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: